แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย (ชุด 2) (ห.ร.ม.)


ระดับชั้น : ม.1


จงหา ห.ร.ม. ของจำนวนต่อไปนี้

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


 

Advertisement

1. จงหา ห.ร.ม.ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยวิธีแยกตัวประกอบ

  คำตอบ 
 

2. จงหา ห.ร.ม.ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยการตั้งหาร

  คำตอบ 
 

3. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48 และ 115 ลงตัว
  คำตอบ 
 

4. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 85, 136 และ 187 ลงตัว
  คำตอบ 
 

5. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48, 120 และ 144 แล้วเหลือเศษ 2, 5 และ 6 ตามลำดับ
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 676 และ 460 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน
  คำตอบ 
 

7. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 70 และ 105 แล้วเหลือเศษ 2 และ 3 ตามลำดับ
  คำตอบ 
 

8. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 95 และ 164 แล้วเหลือเศษ 5 และ 2 ตามลำดับ
  คำตอบ 
 

9. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 79, 170 และ 196 แล้วเหลือเศษเท่ากัน
  คำตอบ 
 

10. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 410 และ 1,154 แล้วเหลือเศษ 7 แต่หาร 222 แล้วเหลือเศษ 5
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 55570
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155