แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (ชุด 3) (ร้อยละ)


ระดับชั้น : ม.2


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (ร้อยละ)

 

Advertisement

1. น้ำแอปเปิลเข้มข้นปรุงรสชนิดหนึ่งมีปริมาตร 700 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีข้อเสนอแนะในการปรุงรสว่า ถ้าใช้อัตราส่วนของน้ำแอปเปิลเข้มข้นปรุงรสต่อน้ำดื่ม เป็น 1 : 4 จะทำให้ได้น้ำแอปเปิลปรุงรสที่มีน้ำแอปเปิลแท้ 7% จงหาว่า น้ำแอปเปิลเข้มข้นปรุงรสชนิดนี้มีน้ำแอปเปิลแท้กี่เปอร์เซ็นต์
  คำตอบ 
 

2. อัลลอยด์ชนิดหนึ่งมีเงินผสมอยู่ 60% และอัลลอยด์อีกชนิดหนึ่งมีเงินผสมอยู่ 75% จะต้องนำอัลลอยด์แต่ละชนิดมาผสมกันเป็นจำนวนเท่าไร จึงจะได้อัลลอยด์ที่มีเงินผสม 65% จำนวน 250 กิโลกรัม
  คำตอบ 
 

3. สารละลายชนิดหนึ่งจำนวน 18 ลิตร มีแอลกอฮอล์ 55% ส่วนที่เหลือเป็นน้ำ ถ้าต้องการให้สารละลายนี้มีแอลกอฮอล์ 15% จะต้องเติมน้ำลงไปกี่ลิตร
  คำตอบ 
 

4. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษมีสองฉบับ ฉบับที่หนึ่งมี 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ฉบับที่สองมี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน พีระทำข้อสอบฉบับที่หนึ่งได้คะแนน 75% จะต้องทำฉบับที่สองถูกกี่ข้อ จึงจะได้คะแนนรวมสองฉบับเป็น 80%
  คำตอบ 
 

5. ทำน้ำเชื่อมเข้มข้น 25% จำนวน 50 ลิตร ถ้าต้องการให้น้ำเชื่อมเข้มข้นเหลือ 20% ต้องเติมน้ำบริสุทธิ์กี่ลิตร
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ขายปุ๋ยน้ำ 20 ลิตร ในราคา 620 บาท ได้กำไร 24% ถ้าเติมน้ำลงไป 1 ลิตร ต่อปุ๋ยน้ำ 19 ลิตร แล้วขายในราคาเดิม จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
  คำตอบ 
 

7. ภาวดีลงทุนตัดเย็บเสื้อและกางเกงชุดละ 700 บาท และปิดราคาขายชุดละ 950 บาท โดยคิดกำไรของเสื้อไว้ 40% และคิดกำไรของกางเกง 30% จงหา

1) ราคาต้นทุนของเสื้อและกางเกงชุดนี้

2) ภาวดีขายเสื้อและกางเกงชุดนี้ ได้กำไรเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์
  คำตอบ 
 

8. ถ้านำนมสดที่มีไขมันเนย 4% จำนวน 50 ลิตร ผสมกับนมสดที่มีไขมันเนย 20% ลงไปอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ได้นมสดที่มีไขมันเนย 10% จงหาว่าเติมครีมลงไปกี่ลิตร
  คำตอบ 
 

9. การสอบวิชาฟิสิกส์อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค เป็น 60 : 40 สันติทำคะแนนระหว่างภาคได้ 85% สันติจะต้องสอบปลายภาคให้ได้กี่คะแนนจึงจะได้คะแนนรวมเป็น 83 คะแนน
  คำตอบ 
 

10. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์มี 2 ฉบับ ฉบับ ก. ณรงค์ทำคะแนนได้ 65% ของคะแนนเต็ม 60 คะแนน ฉบับ ข. ณรงค์ทำคะแนนได้ 80% ของคะแนนเต็ม 80 คะแนน จงหาว่า ณรงค์ทำข้อสอบวิชานี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์
  คำตอบ 
 

11.
จากรูป Δ ABC กับ Δ AEF เป็นรูป Δ มุมฉาก
    AE : AB = 1 : 2

    EF : BC = 1 : 2
อยากทราบว่า พื้นที่ของ Δ AEF คิดเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่ของ Δ ABC
  คำตอบ 
 

12. ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งหนึ่งจ่ายค่าจ้างคนงาน 20% ของต้นทุนการผลิต ถ้าต้นทุนการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งเป็น 400 บาท ต่อ 1 ชิ้น อยากทราบว่า

1) คนงานจะได้ค่าจ้างการผลิตเป็นเงินเท่าใดต่อการผลิตสินค้า 1 ชิ้น

2) ถ้าธุรกิจนี้เพิ่มค่าจ้างให้อีก 15% ของค่าจ้างเดิม คนงานจะได้ค่าจ้างใหม่เป็นเงินเท่าใดต่อการผลิตสินค้า 1 ชิ้น
  คำตอบ 
 

13. สารชนิดหนึ่งมีปริมาตร 20 ลิตร มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 50% ต้องเทสารนี้ออกเท่าใด แล้วเติมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ปริมาตรเท่ากันจะทำให้ได้สารที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วน 80%
  คำตอบ 
 

14. ข้าวผสมเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งมีส่วนผสมของข้าวสารจำนวนหนึ่งและข้าวเจ้าหอมนิล 20% ถ้ามีข้าวผสมเพื่อสุขภาพปริมาณ 180 ลิตร จะต้องเติมข้าวเจ้าหอมนิลลงไปกี่ลิตร จึงจะทำให้มีข้าวเจ้าหอมนิล 30%
  คำตอบ 
 

15. วัชระขายตู้เย็นให้สำราญ ได้กำไร 20% สำราญขายต่อให้กมล ขาดทุน 15% กมลขายต่อให้พรชัย ขาดทุน 50% ถ้าพรชัยซื้อตู้เย็นจากกมล เป็นเงิน 28,000 บาท อยากทราบว่าวัชระซื้อตู้เย็นมาราคาเท่าใด
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 55061
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155