แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พื้นที่ผิวและปริมาตร (ชุด 1) (พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จงหาพื้นที่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว 32 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร และมีความสูง 12 เซนติเมตร
  คำตอบ 
 

2. พีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ฐานยาวด้านละ 8 เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวข้าง 120 ตารางเซนติเมตร จะมีสูงเอียงเท่าไร
  คำตอบ 
 

3. พีระมิดฐานสิบเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า วัดความยาวรอบฐานได้ 56 เมตร และมีพื้นที่ผิวข้าง 224 ตารางเมตร ส่วนสูงเอียงของพีระมิดยาวเท่าใด
  คำตอบ 
 

4. รูปจำลองศิลาจารึก มีส่วนล่างเป็นปริซึมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนบนเป็นพีระมิด (ดังรูป) ฐานของทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 30 นิ้ว และมีปริมาตรทั้งหมด 40,200 ลูกบาศก์นิ้ว ถ้าส่วนล่างสูง 42 นิ้ว จงหา

  • ส่วนสูงเอียงของพีระมิด


  • พื้นที่ผิวทั้งหมดของศิลาจารึก


  คำตอบ 
 

5. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 24 เซนติเมตร และสูงเอียง 13 เซนติเมตร จงหาส่วนสูงตรงของพีระมิด
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. พีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีฐานยาวด้านละ 10 เซนติเมตร สูงเอียง 5 เซนคิเมตร พีระมิดนี้มีพื้นที่ผิวข้างเท่าใด
  คำตอบ 
 

7. พีระมิดฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีฐานยาวด้านละ 10 เซนติเมตร และสูงเอียงยาว 12 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิด
  คำตอบ 
 

8. พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ยาวด้านละ 12 เซนติเมตร สันของพีระมิดยาว 19 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด และปริมาตรของพีระมิด
  คำตอบ 
 

9. ช่างปูนต้องการหล่อปูนเป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง กว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้วสูง 9 นิ้ว อยากทราบว่าต้องใช้ปูนซิเมนต์กี่ลูกบาศก์นิ้ว
  คำตอบ 
 

10. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร พีระมิดสูง 5 เซนติเมตร ถ้าต้องการทาสีพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้ บริเวณที่ทาสีคิดเป็นพื้นที่เท่าใด
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 68449
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155