ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 8) (การหาค่าสูงสุด ต่ำสุด และแกนสมมาตรของสมการพาราโบลา)
 
ระดับชั้น : ม.3

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. จากสมการ y = x2 - 8x + 15 จงหาคำตอบโดยไม่ต้องเขียนกราฟ

  1. สมการมีจุดยอดเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด


  2. จุดยอดมีค่าเท่าใด


  3. แกนสมมาตรของกราฟคือ สมการใด


  4. ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของ y คือค่าใด
     คำตอบ 
 

2. จากสมการ 2y = 5x2 - x - 1 จงหาคำตอบโดยไม่ต้องเขียนกราฟ

  1. สมการมีจุดยอดเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด


  2. จุดยอดมีค่าเท่าใด


  3. แกนสมมาตรของกราฟคือ สมการใด


  4. ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของ y คือค่าใด
     คำตอบ 
 

3. จากสมการ y = x2 + 8x จงหาค่า x ที่ทำให้ y มีค่าต่ำสุด
     คำตอบ 
 

4. จากสมการ y = 5x2 - 10x จงหาว่า สมการพาราโบลานี้ตัดแกน x ที่จุดใดบ้าง
     คำตอบ 
 

5. จุดต่ำสุดของกราฟ y = 3(x + 4)2 - 7 คือจุดใด
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จากสมการ ให้หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของ y และมีค่าเท่าใด
     คำตอบ 
 

7. จากสมการ y = -2x2 - 5 จงหาจุดตัดแกน x
     คำตอบ 
 

8. ถ้าจุด (a, 1) เป็นจุดบนกราฟ y = 4x2 + 3x จงหาค่าของ a
     คำตอบ 
 

9. จากสมการ y = 3x2 - 24x + 21 จงหาจุดตัดแกน x
     คำตอบ 
 

10. จากสมการ y = 5x2 จงหาค่าของ x ที่ทำให้ y มีค่าต่ำสุด
     คำตอบ 
 

11. จากสมการ y = -4x2 - 9 จะได้จุดยอดเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด ที่จุดใด
     คำตอบ 
 

12. จงหาแกนสมมาตรของสมการ y = -2(x - 5)2 - 2
     คำตอบ 
 

13. จงหาค่าของ x ที่ทำให้ค่า y ในสมการพาราโบลา y = -7x2 + 5 มีค่าสูงสุด
     คำตอบ 
 

14. กราฟของสมการ y = 2x2 + 3x - 9 ตัดแกน y ที่จุดใด
     คำตอบ 
 

15. ถ้าจุด (a, 3) เป็นจุดบนกราฟ จงหาค่าของ a
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 20799 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved