แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 6)


ระดับชั้น : ม.1


แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง การประยุกต์จำนวนที่อยู่ในรูปยกกำลัง หรืออยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงเขียนผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์


 

Advertisement

1. (3 × 106) + (19 × 106) + (55 × 106)
  คำตอบ 
 

2. (18 ×105) + (6 ×104) + (22 ×105) + (4 ×106)
  คำตอบ 
 

3. (56 ×106) + (18 ×104) + (63 ×105)
  คำตอบ 
 

4. (12 ×108) + (41 ×107) + (32×109)
  คำตอบ 
 

5. (48 ×1012) - (16 ×1010) + (18×1013)
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
  คำตอบ 
 

7.
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9.
  คำตอบ 
 

10.
  คำตอบ 
 

11.
  คำตอบ 
 

12. ในปี พ.ศ.2554 ประเทศจีนมีประชากร 1,300,000,000 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 9,600,000 ตารางกิโลเมตร จงหาอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
  คำตอบ 
 

13. ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลก อยู่ห่างจากโลกเฉลี่ยนับจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางประมาณ 384,000 กิโลเมตร จงหาว่าดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกกี่เมตร
  คำตอบ 
 

14. บริเวณโคนเสาธงชาติของโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นคอนกรีตรูปวงกลม ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2 เมตร ทางโรงเรียนต้องการปรับพื้นที่รอบคอนกรีต เป็นสวนดอกไม้รูปวงแหวนที่มีความกว้าง 2 เมตร ดังภาพ อยากทรายว่า บริเวณเฉพาะสวนดอกไม้มีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตร (¶ ≈ 3.14)
  คำตอบ 
 

15. ในช่วงครึ่งปีหลังของ พ.ศ.2544 ประเทศไทยส่งข้าวออก ดังนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ประมาณ 2.5 ×106 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2.3 ×107 พันบาท และในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม ประมาณ 2 ×106 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.75 ×107 พันบาท จงหาว่าข้าวที่ส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ มีราคาเฉลี่ยประมาณตันละกี่บาท
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 17828
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155