แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : จำนวนและตัวเลข (ชุด 5) (ระบบตัวเลขฐานสอง)


ระดับชั้น : ม.1


แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง จำนวนและตัวเลข (ระบบตัวเลขฐานสอง)

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. จงบอกว่า 1 ที่เป็นตัวหนาสีเขียวในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าใด

  คำตอบ 
 

2. จงหาค่าของ 1 ที่เป็นตัวหนาสีเขียวในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าต่างกันเท่าใด

  คำตอบ 
 

3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปกระจาย

  คำตอบ 
 

4. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบ

  คำตอบ 
 

5. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสอง

  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. น้องๆ เคยทราบไหมตัวเลขระบบฐานสองใช้ที่ใดกันบ้าง
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 9105
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155