ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : จำนวนและตัวเลข (ชุด 5) (ระบบตัวเลขฐานสอง)
 
ระดับชั้น : ม.1

แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง จำนวนและตัวเลข (ระบบตัวเลขฐานสอง)

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. จงบอกว่า 1 ที่เป็นตัวหนาสีเขียวในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าเท่าใด

     คำตอบ 
 

2. จงหาค่าของ 1 ที่เป็นตัวหนาสีเขียวในแต่ละจำนวนต่อไปนี้มีค่าต่างกันเท่าใด

     คำตอบ 
 

3. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปกระจาย

     คำตอบ 
 

4. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสิบ

     คำตอบ 
 

5. จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสอง

     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. น้องๆ เคยทราบไหมตัวเลขระบบฐานสองใช้ที่ใดกันบ้าง
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 6664 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved