การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต (1)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า2 หน้า3

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>การเลื่อนขนาน มีสมบัติที่สำคัญ ดังนี้

 1. สามารถเลื่อนรูปต้นแบบทับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานได้สนิท โดยไม่ต้องพลิกรูป


 2. ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมนัยกันแต่ละคู่จะขนานกันและยาวเท่ากันทุกเส้น


 3. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของส่วนของเส้นตรงนั้นจะขนานกันและยาวเท่ากัน • ตัวอย่างการประยุกต์ของการเลื่อนขนาน


 • ในชีวิตประจำวันเราอาจเคยเห็นการใช้การเลื่อนขนานมาบ้างแล้ว เช่น เตียงคนไข้แบบปรับระดับ โต๊ะรองรีดผ้า แม่แรงยกรถ ประตูเหล็ก เครื่องทำกุญแจสำรอง เป็นต้น

  นอกจากจะใช้การเลื่อนขนานในการทำอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ แล้ว เรายังสามารถนำการเลื่อนขนานมาใช้กับงานออกแบบลวดลายต่างๆ ในการออกแบบลวดลายจะสร้างรูปต้นแบบไว้หนึ่งรูป แล้วใช้รูปต้นแบบนั้นเป็นแบบ ทำให้เกิดภาพซ้ำๆ กันตามแนวเส้นขนานในทิศทางที่ต้องการ ดังเช่น ลายผ้า และลวดลายเหล็กดัด

  นอกจากนี้ เราสามารถนำความรู้เรื่องการเลื่อนขนานมาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย เช่น การหาพื้นที่ การพิสูจน์ทางเรขาคณิต การหาระยะทางที่สั้นที่สุด ดังตัวอย่าง

  แบบฝึกหัดที่ 1


  1. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปต้นแบบ A'B'C'D' เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน ABCD ซึ่งมีจุด A' (7, 2) เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A จงหาพิกัดของจุด B', C' และ D'  2. จงหาพื้นที่โดยประมาณของรูปที่กำหนดให้  3. จากรูป จงใช้การเลื่อนขนานพิสูจน์ว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABFE
  ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   เข้าชม : 57278
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155