แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ (ชุด 1)


ระดับชั้น : ม.1


แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. หา ห.ร.ม.ของ 312 และ 975 โดยใช้วิธียูคลิด
  คำตอบ 
 

2. จงหา ห.ร.ม.ของ 708 และ 813 โดยใช้วิธียูคลิด
  คำตอบ 
 

3. จงหา ค.ร.น.ของ 508 และ 889 โดยใช้วิธียูคลิด
  คำตอบ 
 

4. จงหา ค.ร.น.ของ 472 และ 672 โดยใช้วิธียูคลิด
  คำตอบ 
 

5. จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุด ที่หารด้วย 518 และ 805 แล้วเหลือเศษ 11
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จำนวนสองจำนวนมี ค.ร.น.เป็น 504 และ ห.ร.ม.เป็น 24 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 72 จงหาอีกจำนวนหนึ่ง
  คำตอบ 
 

7. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 103 และ 598 แล้วเหลือเศษ 1 และ 3 ตามลำดับ
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 85, 136 และ 187 ลงตัว
  คำตอบ 
 

10. จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 1,000 และ 2,000 ที่หารด้วย 19 และ 23 ลงตัวพอดี
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 56697
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155