ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ (ชุด 1)
 
ระดับชั้น : ม.1

แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1. หา ห.ร.ม.ของ 312 และ 975 โดยใช้วิธียูคลิด
     คำตอบ 
 

2. จงหา ห.ร.ม.ของ 708 และ 813 โดยใช้วิธียูคลิด
     คำตอบ 
 

3. จงหา ค.ร.น.ของ 508 และ 889 โดยใช้วิธียูคลิด
     คำตอบ 
 

4. จงหา ค.ร.น.ของ 472 และ 672 โดยใช้วิธียูคลิด
     คำตอบ 
 

5. จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุด ที่หารด้วย 518 และ 805 แล้วเหลือเศษ 11
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. จำนวนสองจำนวนมี ค.ร.น.เป็น 504 และ ห.ร.ม.เป็น 24 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 72 จงหาอีกจำนวนหนึ่ง
     คำตอบ 
 

7. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 103 และ 598 แล้วเหลือเศษ 1 และ 3 ตามลำดับ
     คำตอบ 
 

8.
     คำตอบ 
 

9. จงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 85, 136 และ 187 ลงตัว
     คำตอบ 
 

10. จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 1,000 และ 2,000 ที่หารด้วย 19 และ 23 ลงตัวพอดี
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 41448 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved