รายชื่อประเทศและเชื้อชาติทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษเคยสับสนไหมว่า ชื่อประเทศกับชื่อเชื้อชาติในภาษาอังกฤษนั้นเขียนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้กันจ๊ะ

ประเทศนั้นเป็นชาติซึ่งมีรัฐบาลปกครองตนเอง ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ในภาษาอังกฤษ เวลาที่เราเขียนคำไม่ว่าจะเป็นคำนาม (noun) หรือคำคุณศัพท์ (adjective) ที่เกี่ยวข้องกับชื่อประเทศ หรือชื่อเชื้อชาติ จะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ ตัวอย่างเช่น

  • England (not england)


  • English (not english)


  • an Englishman (not an englishman)
ส่วนคำนามที่หมายถึงภาษานั้นมักจะมาจากคำคุณศัพท์ของชื่อประเทศนั้นๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศสก็คือ French, ภาษาโปแลนด์ก็คือ Polish ตัวอย่างเช่น

  • He speaks Polish.


  • Is French difficult?

เราลองไปดูความแตกต่างระหว่างชื่อประเทศ คำคุณศัพท์ของประเทศ และคำนามที่ใช้แทนคนในประเทศ (เชื้อชาติ) กันเลย (คลิกตามตัวอักษรที่ขึ้นต้นชื่อประเทศ)

l A l B l C l D l E l F l G l H l I l J l K l L l M l N l O l P l Q l R l S l T l U l V l W l X l Y l Z l


หลักการในการใช้คำพวกนี้ มีเพียงอย่างเดียวก็คือต้องจำ เพราะถ้าใช้ผิดความหมายก็อาจจะผิดได้ เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆ จำหรือมิฉะนั้นก็อ่านภาษาอังกฤษบ่อยๆ ให้เกิดความเคยชินนะจ๊ะที่มาข้อมูล : www.englishclub.com

    เรื่อง : Tips & Tricks
    เข้าชม : 95232
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155