การเปรียบเทียบ (2)


ระดับชั้น : เตรียมอนุบาล


คลิก เพื่อตอบคำถามและดูเฉลย

จงตอบคำถามภาพใดมีจำนวน มากกว่า (>)

1. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า2. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า3. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า4. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า5. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า6. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า7. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า8. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า9. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่า10. ภาพไหนมีจำนวนภาพ มากกว่าที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com