แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 9) (วิธีกำลังสองสมบูรณ์)


ระดับชั้น : ม.3


จงเขียนพหุนามต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)
วิธีการตรวจคำตอบ

เนื่องจากแบบฝึกหัดในชุดเลขยกกำลัง น้องๆ อาจมีปัญหาในการพิมพ์คำตอบใส่ในช่องว่าง เนื่องจากแป้นพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้

แนะนำให้ดูโจทย์แล้วฝึกการทำในกระดาษ จากนั้น ให้น้องๆ click ดูเฉลยที่คำตอบว่า ถูกต้องหรือไม่

น้องๆ สามารถดูคำอธิบายวิธีทำเพิ่มเติมได้ใน "อธิบายคำเฉลย"** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1.
  คำตอบ 
 

2.
  คำตอบ 
 

3.
  คำตอบ 
 

4.
  คำตอบ 
 

5.
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
  คำตอบ 
 

7.
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9.
  คำตอบ 
 

10.
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 27130
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155