ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 9) (วิธีกำลังสองสมบูรณ์)
 
ระดับชั้น : ม.3

จงเขียนพหุนามต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์

(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)
วิธีการตรวจคำตอบ

เนื่องจากแบบฝึกหัดในชุดเลขยกกำลัง น้องๆ อาจมีปัญหาในการพิมพ์คำตอบใส่ในช่องว่าง เนื่องจากแป้นพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้

แนะนำให้ดูโจทย์แล้วฝึกการทำในกระดาษ จากนั้น ให้น้องๆ click ดูเฉลยที่คำตอบว่า ถูกต้องหรือไม่

น้องๆ สามารถดูคำอธิบายวิธีทำเพิ่มเติมได้ใน "อธิบายคำเฉลย"** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

 

Advertisement

1.
     คำตอบ 
 

2.
     คำตอบ 
 

3.
     คำตอบ 
 

4.
     คำตอบ 
 

5.
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
     คำตอบ 
 

7.
     คำตอบ 
 

8.
     คำตอบ 
 

9.
     คำตอบ 
 

10.
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 22236 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved