ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (2)
 
ระดับชั้น : ม.2

หน้า1 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


การคูณพหุนาม

พิจารณาการคูณพหุนามกับพหุนามซึ่งทำได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงดังต่อไปนี้

การหาผลคูณของพหุนามสรุปได้ดังนี้


ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลคูณ (x + 4)(3x2 - x)
วิธีทำ (x + 4)(3x2 - x) = (x)(3x2) + (x)(-x) + (4)(3x2) + (4)(-x)
= 3x3 - x2 + 12x2 - 4x
= 3x3 + 11x2 - 4x
ตอบ///3x3 + 11x2 - 4x

การหาผลคูณของพหุนาม อาจเขียนการคูณในแนวตั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หมายเหตุ การเขียนการคูณในแนวตั้ง ถ้าพหุนามที่นำมาคูณกันมีดีกรีไม่เท่ากัน นิยมใช้พหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าเป็นตัวตั้ง แต่ถ้าพหุนามที่นำมาคูณกันมีดีกรีเท่ากันจะใช้พหุนามใดเป็นตัวตั้งก็ได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการหาผลคูณของเอกนามกับพหุนาม และการหาผลคูณของพหุนามกับพหุนามในกรณีที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัว

ตัวอย่างที่ 4 จงหาผลคูณของ 2xy กับ 3x2 - y
วิธีทำ (2xy)(3x2 - y) = (2xy)(3x2) + (2xy)(-y)
= 6x3y - 2xy2
ตอบ///6x3y - 2xy2

แบบฝึกหัด

จงหาผลคูณต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวนคนอ่าน 25465 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved