สมบัติของเลขยกกำลัง (4)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า1 หน้า2 หน้า3

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง


เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

น้องๆ เคยเรียนเรื่องเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนใดๆ มาแล้ว เช่น

84 เป็นเลขยกกำลังที่มี 8 เป็นฐาน และ 4 เป็นเลขชี้กำลัง เราอาจเขียนแทน 8 ด้วย 23

ดังนั้น 84 อาจเขียนแทนด้วย (23)4

(23)4 เป็นเลขยกกำลังที่มี 23 เป็นฐาน และ 4 เป็นเลขชี้กำลัง

ให้น้องๆ พิจารณาความหมายของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังต่อไปนี้

 1. (52)4 เป็นเลขยกกำลังที่มี 52 เป็นฐาน และ 4 เป็นเลขชี้กำลัง 2. ((-2)-3)5 เป็นเลขยกกำลังที่มี (-2)-3 เป็นฐาน และ 5 เป็นเลขชี้กำลัง 3. (72)-3 เป็นเลขยกกำลังที่มี 72 เป็นฐาน และ -3 เป็นเลขชี้กำลัง 4. (5-3)-2 เป็นเลขยกกำลังที่มี 5-3 เป็นฐาน และ -2 เป็นเลขชี้กำลัง

จากการหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังข้างต้น จะสังเกตเห็นว่าเลขชี้กำลังของผลลัพธ์หาได้จากผลคูณของเลขชี้กำลังของฐานกับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังนั้น ซึ่งเป็นไปตามสมบัติของเลขยกกำลัง ดังนี้

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช้ศูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็ม

.......................(am)n = amn


ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลคูณ 6253 x (54)2 ในรูปเลขยกกำลังที่มี 25 เป็นฐาน
วิธีทำ 6253 x (54)2 = (252)3 x (252)2
= 256 x 254
= 2510
ตอบ///2510


เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวนหลายๆ จำนวน

น้องๆ เคยทราบมาแล้วว่า 143 เป็นเลขยกกำลังที่มี 14 เป็นฐาน และ 3 เป็นเลขชี้กำลัง เราอาจเขียนแทน 14 ด้วย 2 x 7
ดังนั้น 143 อาจเขียนแทนด้วย (2 x 7)3
(2 x 7)3 เป็นเลขยกกำลังที่มี 2 x 7 เป็นฐาน 3 เป็นเลขชี้กำลัง

ให้น้องๆ พิจารณาความหมายของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวนหลายๆ จำนวนต่อไปนี้

 1. (2 x 5)3 เป็นเลขยกกำลังที่มี 2 x 5 เป็นฐาน และ 3 เป็นเลขชี้กำลัง

   (2 x 5)3 = (2 x 5) x (2 x 5) x (2 x 5)
   = (2 x 2 x 2) x (5 x 5 x 5)
   = 23 x 53
   จะได้ (2 x 5)3 = 23 x 53

 2. (2 x 5)-2 เป็นเลขยกกำลังที่มี 2 x 5 เป็นฐาน และ -2 เป็นเลขชี้กำลัง

   .


 3. (2 x 5)0 เป็นเลขยกกำลังที่มี 2 x 5 เป็นฐาน และ 0 เป็นเลขชี้กำลัง

   (2 x 5)0 = 100
   = 1 หรือ 20 x 50
ผลที่ได้ข้างต้นเป็นไปตามสมบัติของเลขยกกำลัง ดังนี้

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็ม
.......................(ab)n = anbn


ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 153 ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ 153 = (3 x 5)3
= 33 x 53
ตอบ///33 x 53

เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลายๆ จำนวน

ให้น้องๆ พิจารณาความหมายของเลขยกกำลังต่อไปนี้

 1. เป็นเลขยกกำลังที่มี เป็นฐาน และ 3 เป็นเลขชี้กำลัง 2. เป็นเลขยกกำลังที่มี เป็นฐาน และ -4 เป็นเลขชี้กำลัง 3. เป็นเลขยกกำลังที่มี เป็นฐาน และ 0 เป็นเลขชี้กำลัง

ผลที่ได้ข้างต้นเป็นไปตามสมบัติของเลขยกกำลัง ดังนี้

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็ม

....................... =
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


แบบฝึกหัด

1. จงหาผลลัพธ์ในรูปอย่างง่าย2. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  เข้าชม : 53936
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155