สมบัติของเลขยกกำลัง (2)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า1 หน้า3 หน้า4

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


การดำเนินการของเลขยกกำลัง


การคูณเลขยกกำลัง

จากที่เคยหาผลคูณของเลขยกกำลังมาแล้วโดยใช้สมบัติดังนี้

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

.......................am x an = am + n


ต่อไปนี้เราจะพิจารณาสมบัติดังกล่าว เมื่อ m และ n แทนจำนวนเต็มใดๆ
ให้น้องๆ พิจารณาการหาผลคูณ am x an เมื่อ a ≠ 0 และกำหนด m และ n ดังต่อไปนี้

  1. กำหนด m = 0, n = 2  2. กำหนด m = -5, n = 0  3. กำหนด m = 4, n = -7  4. กำหนด m = -8, n = -2

จากผลการคูณข้างต้น จะสังเกตเห็นว่าเลขชี้กำลังของผลคูณหาได้จากผลบวกของเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังทั้งสองที่คูณกัน ซึ่งเป็นไปตามสมบัติของการคูณเลขยกกำลัง ดังนี้

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช้ศูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็ม

.......................am x an = am + n◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


แบบฝึกหัด

1. จงหาผลลัพธ์ในรูปเลขยกกำลัง2. จงหาผลลัพธ์ในรูปอย่างง่าย

ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 95932
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155