สมบัติของเลขยกกำลัง (1)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า2 หน้า3 หน้า4

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

สมบัติของเลขยกกำลัง

1. an = เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็มบวก
เรียก an ว่า เลขยกกำลัง ที่มี a เป็นฐาน และ n เป็นเลขชี้กำลัง


  ตัวอย่าง 74 เป็นเลขยกกำลังที่มี 7 เป็นฐานและ 4 เป็นเลขชี้กำลัง
  74 = 7 x 7 x 7 x 7
  = 2,401
  (-0.2)3 เป็นเลขยกกำลังที่มี -0.2 เป็นฐานมี 3 เป็นเลขชี้กำลัง
  (-0.2)3 = (-0.2) x (-0.2) x (-0.2)
  = -0.008

2. a0 = 1 เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์

  ตัวอย่าง 90 = 1
  (-0.16)0 = 1

3. a-n = เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็มบวก

.เมื่อเลขยกกำลังมาคูณกันหรือหารกัน ผลคูณหรือผลหารที่ได้เป็นไปตามสมบัติของเลขยกกำลัง ดังนี้


สมบัติของการคูณเลขยกกำลัง

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

.......................am x an = am + n


ตัวอย่าง 54 x 52 = 54 + 2
= 56


สมบัติของการหารเลขยกกำลัง

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

.......................am ÷ an = am - n


ตัวอย่าง (-3)8 ÷ (-3)3 = (-3)8 - 3
= (-3)5


น้องๆ เคยเรียนมาแล้วในชั้น ม.1 ว่า จำนวนบวกที่มีค่ามากๆ หรือมีค่าน้อยๆ ในทางวิทยาศาสตร์นิยมเขียนจำนวนดังกล่าวในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ซึ่งมีรูปทั่วไปเป็น A x 10n เมื่อ 1 ≤ A ≤ 10 และ n แทนจำนวนเต็ม เช่น

  12,500,000,000,000 เขียนแทนด้วย 1.25 x 1013

  0.0000000037 เขียนแทนด้วย 3.7 x 10-9◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


แบบฝึกหัด


1. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลัง2. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้

ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  เข้าชม : 222067
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155