ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

บทเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   

สมบัติของเลขยกกำลัง (1)
 
ระดับชั้น : ม.2

หน้า2 หน้า3 หน้า4

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

สมบัติของเลขยกกำลัง

1. an = เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็มบวก
เรียก an ว่า เลขยกกำลัง ที่มี a เป็นฐาน และ n เป็นเลขชี้กำลัง


  ตัวอย่าง 74 เป็นเลขยกกำลังที่มี 7 เป็นฐานและ 4 เป็นเลขชี้กำลัง
  74 = 7 x 7 x 7 x 7
  = 2,401
  (-0.2)3 เป็นเลขยกกำลังที่มี -0.2 เป็นฐานมี 3 เป็นเลขชี้กำลัง
  (-0.2)3 = (-0.2) x (-0.2) x (-0.2)
  = -0.008

2. a0 = 1 เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์

  ตัวอย่าง 90 = 1
  (-0.16)0 = 1

3. a-n = เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ และ n แทนจำนวนเต็มบวก

.เมื่อเลขยกกำลังมาคูณกันหรือหารกัน ผลคูณหรือผลหารที่ได้เป็นไปตามสมบัติของเลขยกกำลัง ดังนี้


สมบัติของการคูณเลขยกกำลัง

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

.......................am x an = am + n


ตัวอย่าง 54 x 52 = 54 + 2
= 56


สมบัติของการหารเลขยกกำลัง

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

.......................am ÷ an = am - n


ตัวอย่าง (-3)8 ÷ (-3)3 = (-3)8 - 3
= (-3)5


น้องๆ เคยเรียนมาแล้วในชั้น ม.1 ว่า จำนวนบวกที่มีค่ามากๆ หรือมีค่าน้อยๆ ในทางวิทยาศาสตร์นิยมเขียนจำนวนดังกล่าวในรูป สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ซึ่งมีรูปทั่วไปเป็น A x 10n เมื่อ 1 ≤ A ≤ 10 และ n แทนจำนวนเต็ม เช่น

  12,500,000,000,000 เขียนแทนด้วย 1.25 x 1013

  0.0000000037 เขียนแทนด้วย 3.7 x 10-9◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


แบบฝึกหัด


1. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลัง2. จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : สสวท กระทรวงศึกษาธิการ 2544 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวนคนอ่าน 133924 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved