แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 31)


ระดับชั้น : ป.6


จงหาผลลัพธ์

หมายเหตุ : ใช้เครื่องหมาย / แทนการเขียนในรูปเศษส่วน เช่น เขียนแทนด้วย 7/8, 2 เขียนแทนด้วย 2 7/8
 

Advertisement

1.
  คำตอบ 
 

2.
  คำตอบ 
 

3.
  คำตอบ 
 

4.
  คำตอบ 
 

5.
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
  คำตอบ 
 

7.
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9.
  คำตอบ 
 

10.
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 8726
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155