ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ (ชุด 6)
 
ระดับชั้น : ป.6

จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน ของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 

Advertisement

1. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 555 คือ
     คำตอบ 
 

2. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 537 คือ
     คำตอบ 
 

3. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 164 คือ
     คำตอบ 
 

4. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 812 คือ
     คำตอบ 
 

5. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 749 คือ
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 3,851 คือ
     คำตอบ 
 

7. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 4,445 คือ
     คำตอบ 
 

8. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 9,761 คือ
     คำตอบ 
 

9. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 4,754 คือ
     คำตอบ 
 

10. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 1,275 คือ
     คำตอบ 
 

11. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 82,885 คือ
     คำตอบ 
 

12. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 97,789 คือ
     คำตอบ 
 

13. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 44,577 คือ
     คำตอบ 
 

14. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 28,416 คือ
     คำตอบ 
 

15. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 91,953 คือ
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 3843 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved