แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ (ชุด 6)


ระดับชั้น : ป.6


จงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน ของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 

Advertisement

1. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 555 คือ
  คำตอบ 
 

2. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 537 คือ
  คำตอบ 
 

3. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 164 คือ
  คำตอบ 
 

4. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 812 คือ
  คำตอบ 
 

5. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 749 คือ
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 3,851 คือ
  คำตอบ 
 

7. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 4,445 คือ
  คำตอบ 
 

8. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 9,761 คือ
  คำตอบ 
 

9. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 4,754 คือ
  คำตอบ 
 

10. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 1,275 คือ
  คำตอบ 
 

11. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 82,885 คือ
  คำตอบ 
 

12. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 97,789 คือ
  คำตอบ 
 

13. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 44,577 คือ
  คำตอบ 
 

14. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 28,416 คือ
  คำตอบ 
 

15. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 91,953 คือ
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 4576
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155