ความสัมพันธ์ (4)


ระดับชั้น : ชั้นอนุบาล


คลิก เพื่อตอบคำถามและดูเฉลย

จงนำตัวเลขจากภาพที่กำหนดให้ (ข้างบน) มาตอบว่าสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับภาพใดที่กำหนดให้ในข้อ 1 - 5
  1. ภาพเด็ก เกี่ยวข้องกับภาพใด ?
  2. ภาพนก เกี่ยวข้องกับภาพใด ?
  3. ภาพไข่ เกี่ยวข้องกับภาพใด ?

  4. ภาพแปรงสีฟัน เกี่ยวข้องกับภาพใด ?
  5. ภาพร่ม เกี่ยวข้องกับภาพใด ?


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com