การลบ (6)


ระดับชั้น : ชั้นอนุบาล


คลิก เพื่อตอบคำถามและดูเฉลย

จงเติมตัวเลขลงในช่องว่าง เพื่อให้คำตอบถูกกต้อง


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com