ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (ชุดที่ 2)
 
ระดับชั้น : ป.5

จงหา ค.ร.น.ของจำนวนต่อไปนี้
 

1.
     คำตอบ 
 

2.
หน้า2 หน้า3

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มี เป็นมุมฉากเรียก ว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก
เรียก และ ว่า ด้านประกอบมุมฉาก
ให้สังเกตว่า ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุด

เมื่อกำหนดให้ Δ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี เป็นมุมฉาก ดังรูปc แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก
จะได้ c2 = a2 + b2

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้างต้น เป็นไปตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กล่าวว่า

สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ กำลังสองของความยาวของด้าน
ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบ
มุมฉาก

สมบัติข้างต้นนี้เรียกว่า ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และเชื่อกันว่า นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกชื่อพีทาโกรัสเป็นผู้พิสูจน์ได้เป็นคนแรก

เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังกล่าวข้างต้น หาความยาวของด้านในด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ต้องการทราบได้เสมอ เมื่อทราบความยาวของด้านอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้น


ตัวอย่างที่ 1 จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่กำหนดให้ จงหาค่า cจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
จะได้ c2 = 82 + 152
= 64 + 225
= 289
= 17 x 17
ดังนั้น c = 17
ตอบ/////17 หน่วย


ตัวอย่างที่ 2 จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ จงหาค่า aจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
จะได้ 252 = a2 + 242

a2

= 252 - 242
= 625 - 576
= 49
= 7 x 7
ดังนั้น a = 7
ตอบ/////7 หน่วย


ตัวอย่างที่ 3 จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ จงหาค่า bจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
จะได้ 22 = (1.2)2 + b2
b2 = 22 - (1.2)2
= 4 - 1.44
= 2.56
= 1.6 x 1.6
ดังนั้น b = 1.6
ตอบ/////1.6 หน่วย


◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


แบบฝึกหัด

สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ตัวเลขที่กำกับด้านแสดงความยาวของด้าน จงหาความยาวของด้านที่เหลือ     คำตอบ 
 

3.
     คำตอบ 
 

4.
     คำตอบ 
 

5.
     คำตอบ 
 

6.
     คำตอบ 
 

7.
     คำตอบ 
 

8.
     คำตอบ 
 

9.
     คำตอบ 
 

10.
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 4862 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved