แบบฝึกทักษะเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (ชุดที่ 2)


ระดับชั้น : ป.5


จงหา ค.ร.น.ของจำนวนต่อไปนี้
 

Advertisement

1.
  คำตอบ 
 

2.
  คำตอบ 
 

3.
  คำตอบ 
 

4.
  คำตอบ 
 

5.
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.
  คำตอบ 
 

7.
  คำตอบ 
 

8.
  คำตอบ 
 

9.
  คำตอบ 
 

10.
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7973
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155