แบบฝึกทักษะเรื่อง จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (ชุดที่ 10)


ระดับชั้น : ป.3
จากภาพข้างบน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. จุด ก แสดงตำแหน่งของอะไร
 สะพานพระราม 7  
 บิ๊กซี วงศ์สว่าง  
 ตลาดศรีเขมา  

2. จุด ข แสดงตำแหน่งของอะไร
 วัดสร้อยทอง  
 วัดประชาศรัทธาธรรม  
 พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ  

3. จุด ค แสดงตำแหน่งของอะไร
 บิ๊กซี วงศ์สว่าง  
 วัดประชาศรัทธาธรรม  
 โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม  

4. จุด ง แสดงตำแหน่งของอะไร
 วัดสร้อยทอง  
 บิ๊กซี วงศ์สว่าง  
 ตลาดศรีเขมา  

5. จุด จ แสดงตำแหน่งของอะไร
 สะพานพระราม 7  
 พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ  
 โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม  

Advertisement
Advertisement

6. จุด ฉ แสดงตำแหน่งของอะไร
 ตลาดศรีเขมา  
 วัดสร้อยทอง  
 วัดประชาศรัทธาธรรม  

7. จุด ช แสดงตำแหน่งของอะไร
 วัดสร้อยทอง  
 สะพานพระราม 7  
 บิ๊กซี วงศ์สว่าง  

8. จุดที่แสดงตำแหน่งของวัดมีกี่จุด
 5 จุด  
 3 จุด  
 2 จุด  

9. จุดที่แสดงตำแหน่งของสถานศึกษามีกี่จุด
 1 จุด  
 2 จุด  
 3 จุด  

10. จุดใดอยู่ใกล้เซเว่น อีเลฟเว่นที่สุด
 จุด ก  
 จุด ช  
 จุด ฉ  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 6053
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155