ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย (ชุดที่ 9)
 
ระดับชั้น : ป.3

อ่านบันทึกแล้วตอบคำถาม


 

Advertisement

1. เป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของใคร
 ด.ช.อาทิตย์ ส่องสว่าง  
 ด.ญแสงจันทร์ มีเงา  
 ด.ช.อาทิตย์ เมฆมาก  

2. บันทึกนี้เขียนขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด
 วันที่ 10-14 เมษายน พ.ศ.2553  
 วันที่ 10-14 พฤษภาคม พ.ศ.2553  
 วันที่ 10-14 มิถุนายน พ.ศ.2553  

3. บันทึกนี้มีรายรับทั้งหมดเท่าไร
 23.25 บาท  
 43.00 บาท  
 19.75 บาท  

4. บันทึกนี้มีรายจ่ายทั้งหมดเท่าไร
 19.75 บาท  
 23.25 บาท  
 43.00 บาท  

5. จ่ายค่าปุ๋ยวันที่เท่าไร
 10 มิ.ย. 53  
 11. มิ.ย. 53  
 12 มิ.ย. 53  

Advertisement
Advertisement

6. ขายผักได้เงินเท่าไร
 18.50 บาท  
 14.50 บาท  
 9.00 บาท  

7. วันสุดท้ายของการเขียนบันทึกเหลือเงินเท่าไร
 2.25 บาท  
 19.75 บาท  
 10.00 บาท  

8. ขายไข่ได้เงินน้อยกว่าขายผักเท่าไร
 4.00 บาท  
 3.50 บาท  
 2.25 บาท  

9. ซื้อขนมกับดินสอรวมเป็นเงินเท่าไร
 5.25 บาท  
 5.50 บาท  
 5.75 บาท  

10. วันที่เท่าใดที่เหลือเงิน 31.00 บาท
 11 มิ.ย. 53  
 13 มิ.ย. 53  
 14 มิ.ย. 53  
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 8948 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved