แบบฝึกทักษะเรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย (ชุดที่ 9)


ระดับชั้น : ป.3


อ่านบันทึกแล้วตอบคำถาม


 

Advertisement

1. เป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของใคร
 ด.ช.อาทิตย์ ส่องสว่าง  
 ด.ญแสงจันทร์ มีเงา  
 ด.ช.อาทิตย์ เมฆมาก  

2. บันทึกนี้เขียนขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด
 วันที่ 10-14 เมษายน พ.ศ.2553  
 วันที่ 10-14 พฤษภาคม พ.ศ.2553  
 วันที่ 10-14 มิถุนายน พ.ศ.2553  

3. บันทึกนี้มีรายรับทั้งหมดเท่าไร
 23.25 บาท  
 43.00 บาท  
 19.75 บาท  

4. บันทึกนี้มีรายจ่ายทั้งหมดเท่าไร
 19.75 บาท  
 23.25 บาท  
 43.00 บาท  

5. จ่ายค่าปุ๋ยวันที่เท่าไร
 10 มิ.ย. 53  
 11. มิ.ย. 53  
 12 มิ.ย. 53  

Advertisement
Advertisement

6. ขายผักได้เงินเท่าไร
 18.50 บาท  
 14.50 บาท  
 9.00 บาท  

7. วันสุดท้ายของการเขียนบันทึกเหลือเงินเท่าไร
 2.25 บาท  
 19.75 บาท  
 10.00 บาท  

8. ขายไข่ได้เงินน้อยกว่าขายผักเท่าไร
 4.00 บาท  
 3.50 บาท  
 2.25 บาท  

9. ซื้อขนมกับดินสอรวมเป็นเงินเท่าไร
 5.25 บาท  
 5.50 บาท  
 5.75 บาท  

10. วันที่เท่าใดที่เหลือเงิน 31.00 บาท
 11 มิ.ย. 53  
 13 มิ.ย. 53  
 14 มิ.ย. 53  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 13055
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155