ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย (ชุดที่ 3)
 
ระดับชั้น : ป.3

จงตอบคำถามต่อไปนี้

หมายเหตุ : ใส่คำตอบเป็นตัวเลขพร้อมหน่วย 2 เหรียญ 3 ใบ
 

Advertisement

1.

เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ
     คำตอบ 
 

2.

เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ แลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ
     คำตอบ 
 

3.

เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ แลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้กี่เหรียญ
     คำตอบ 
 

4.

เหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ แลกเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ได้กี่เหรียญ
     คำตอบ 
 

5.

ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 1 ใบ แลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ
     คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.

ธนบัตรใบละห้าสิบบาท 1 ใบ แลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ
     คำตอบ 
 

7.

ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 1 ใบ แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ
     คำตอบ 
 

8.

ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 

9.

ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 

10.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าร้อยบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 

11.

ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละยี่สิบบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 

12.

ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 

13.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 

14.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 

15.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละยี่สิบบาทได้กี่ใบ
     คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 7341 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved