แบบฝึกทักษะเรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย (ชุดที่ 3)


ระดับชั้น : ป.3


จงตอบคำถามต่อไปนี้

หมายเหตุ : ใส่คำตอบเป็นตัวเลขพร้อมหน่วย 2 เหรียญ 3 ใบ
 

Advertisement

1.

เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ
  คำตอบ 
 

2.

เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ แลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ
  คำตอบ 
 

3.

เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ แลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้กี่เหรียญ
  คำตอบ 
 

4.

เหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ แลกเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ได้กี่เหรียญ
  คำตอบ 
 

5.

ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 1 ใบ แลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6.

ธนบัตรใบละห้าสิบบาท 1 ใบ แลกเหรียญสิบบาทได้กี่เหรียญ
  คำตอบ 
 

7.

ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 1 ใบ แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ
  คำตอบ 
 

8.

ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 

9.

ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 

10.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าร้อยบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 

11.

ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละยี่สิบบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 

12.

ธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 

13.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 

14.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 

15.

ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท 1 ใบ แลกธนบัตรใบละยี่สิบบาทได้กี่ใบ
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 8342
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155