แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 18)


ระดับชั้น : ป.4


จงเลือกข้อที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1.
 12 สัปดาห์  
 13 สัปดาห์  
 14 สัปดาห์  
 15 สัปดาห์  

2.
 43 ปี 4 เดือน  
 43 ปี 2 เดือน  
 43 ปี 3 เดือน  
 43 ปี 5 เดือน  

3.
 2 เดือน 7 วัน  
 2 เดือน 6 วัน  
 2 เดือน 9 วัน  
 2 เดือน 8 วัน  

4.
 100 บาท  
 300 บาท  
 200 บาท  
 150 บาท  

5.
 16.00 นาฬิกา  
 15.30 นาฬิกา  
 14.30 นาฬิกา  
 16.30 นาฬิกา  

Advertisement
Advertisement

6.
 5 ชั่วโมง 10 นาที  
 5 ชั่วโมง 15 นาที  
 5 ชั่วโมง 5 นาที  
 5 ชั่วโมง 20 นาที  

7.
 3 เดือน 20 วัน  
 3 เดือน 22 วัน  
 3 เดือน 15 วัน  
 3 เดือน 23 วัน  

8.
 50 นาที  
 45 นาที  
 40 นาที  
 55 นาที  

9.
 4 ชั่วโมง 10 นาที  
 4 ชั่วโมง 15 นาที  
 4 ชั่วโมง 5 นาที  
 4 ชั่วโมง 20 นาที  

10.
 8 หน้า  
 7 หน้า  
 9 หน้า  
 10 หน้า  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 20977
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155