แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 15)


ระดับชั้น : ป.4


จงเลือกข้อที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1.
   
   

2.
   
   

3.
   
   

4.
   
   

5.
   
   

Advertisement
Advertisement

6.
   
   

7.
   
   

8.
   
   

9.
   
   

10.
   
   
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 4535
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155