แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 18)


ระดับชั้น : ป.3


ดูปฏิทินแล้วตอบคำถาม


 

Advertisement

1. วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอะไร
 วันอาทิตย์  
 วันจันทร์  
 วันอังคาร  

2. เดือนนี้เราไปโรงเรียนกี่วัน
 20 วัน  
 21 วัน  
 22 วัน  

3. วันสุดท้ายของปี 2526 ตรงกับวันที่เท่าใด
 วันที่ 28  
 วันที่ 31  
 วันที่ 30  

4. วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตรงกับวันที่เท่าใด
 วันที่ 20  
 วันที่ 25  
 วันที่ 27  

5. ตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม ฉันใช้เงินวันละ 20 บาท ฉันใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาท
 220 บาท  
 200 บาท  
 180 บาท  

Advertisement
Advertisement

6. เดือนนี้มีกี่สัปดาห์
 4 สัปดาห์  
 5 สัปดาห์  
 6 สัปดาห์  

7. สัปดาห์ที่เท่าใดมีวันน้อยสุด
 สัปดาห์ที่ 5  
 สัปดาห์ที่ 3  
 สัปดาห์ที่ 1  

8. เดือนก่อนหน้าเดือนนี้คือเดือนอะไร
 เดือนกุมภาพันธ์  
 เดือนมีนาคม  
 เดือนธันวาคม  

9. วันแรกของเดือนถัดไปตรงกับวันอะไร
 วันจันทร์  
 วันพุธ  
 วันศุกร์  

10. ปฏิทินนี้ตรงกับ พ.ศ.อะไร
 พ.ศ.2527  
 พ.ศ.2543  
 พ.ศ.2554  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 4243
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155