ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 18)
 
ระดับชั้น : ป.3

ดูปฏิทินแล้วตอบคำถาม


 

Advertisement

1. วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอะไร
 วันอาทิตย์  
 วันจันทร์  
 วันอังคาร  

2. เดือนนี้เราไปโรงเรียนกี่วัน
 20 วัน  
 21 วัน  
 22 วัน  

3. วันสุดท้ายของปี 2526 ตรงกับวันที่เท่าใด
 วันที่ 28  
 วันที่ 31  
 วันที่ 30  

4. วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตรงกับวันที่เท่าใด
 วันที่ 20  
 วันที่ 25  
 วันที่ 27  

5. ตั้งแต่วันที่ 15-25 มกราคม ฉันใช้เงินวันละ 20 บาท ฉันใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาท
 220 บาท  
 200 บาท  
 180 บาท  

Advertisement
Advertisement

6. เดือนนี้มีกี่สัปดาห์
 4 สัปดาห์  
 5 สัปดาห์  
 6 สัปดาห์  

7. สัปดาห์ที่เท่าใดมีวันน้อยสุด
 สัปดาห์ที่ 5  
 สัปดาห์ที่ 3  
 สัปดาห์ที่ 1  

8. เดือนก่อนหน้าเดือนนี้คือเดือนอะไร
 เดือนกุมภาพันธ์  
 เดือนมีนาคม  
 เดือนธันวาคม  

9. วันแรกของเดือนถัดไปตรงกับวันอะไร
 วันจันทร์  
 วันพุธ  
 วันศุกร์  

10. ปฏิทินนี้ตรงกับ พ.ศ.อะไร
 พ.ศ.2527  
 
งาน

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่น้องๆ ได้เรียนผ่านมาแล้ว เป็นหลักที่สำคัญของวิชาฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรา ที่เห็นบนท้องฟ้า ได้แก่ การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ในระบบของดวงอาทิตย์ หรือแม้แต่ดวงดาวต่างๆ ในดาราจักร การเคลื่อนที่ทั้งหมด เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้งสิ้น ซึ่งบทนี้ น้องๆ จะได้ศึกษามโนภาพ (concept) ของพลังงาน และการที่พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปต่างๆ ได้โดยพลังงานรวมทั้งหมดคงเดิม จะให้ประโยชน์อย่างมากในการอธิบายให้เข้าใจ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ในความหมายของวิชาฟิสิกส์อาจนับได้ว่าเป็นที่มาของพลังงาน และเกี่ยวกับพลังงานอยู่ตลอด เพราะในการเปลี่ยนรูปพลังงานจะมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

งาน (Work)

ในชีวิตประจำวันเราทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อ และไม่ใช้กล้ามเนื้อ ล้วนถือว่าเป็นการทำงานในความหมายทั่วไป แต่ในวิชาฟิสิกส์การทำงานมีความหมายเฉพาะตัวมากกว่างานในความหมายทั่วไป คือ จะมี "งาน" เกิดขึ้นต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุและมีการเคลื่อนที่ของวัตถุไปในทิศเดียวกับทิศแรงกระทำเท่านั้น ถ้าวัตถุยังอยู่ที่เดิม แม้จะมีแรงกระทำมากเพียงใด ถือว่าแรงนั้นไม่ได้ทำให้เกิดงานขึ้น

ระบบเอสไอแรงมีหน่วยเป็นนิวตัน และระยะทางมีหน่วยเป็นเมตร งานจึงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตร (newton meter, N m) หรือที่เรียกว่า จูล (Joule (J))

งาน 1 จูล คือ งานที่ได้จากแรงขนาด 1 นิวตัน กระทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 1 เมตร ตามทิศทางของแรง

James Prescott Joule (1818-1889) เกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ ในตระกูลที่มั่งคั่ง ในวันเด็กเขามีสุขภาพไม่แข็งแรง บิดาจึงให้เรียนหนังสือที่บ้าน และทำการทดลองในห้องทดลองที่บิดาสร้างให้ จูลมีความสนใจเรื่องการวัดปริมาณความร้อนและประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อน หลังจากที่บิดาเสียงชีวิตลงในปี 1833 เขาต้องดูแลกิจการของบิดา และยังทำการทดลองงานที่เขาสนใจต่อไป

ในปี 1840 เขาได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนที่เกิดขึ้นในเส้นลวดกับกระแสที่ผ่าน เขาได้พบความสัมพันธ์ของความร้อนที่ได้รับความร้อนที่ลดลงในวัตถุและได้ตั้งเป็นหลักจลนศาสตร์ของความร้อน (dynamic nature of heat) ขึ้น ต่อมาจูลได้แสดงให้เห็นว่า วัตถุมีการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนกลับไปกลับมาของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ยังทดลองไม่ได้ค่าถูกต้องนัก เนื่องจากมีพลังงานส่วนหนึ่งสูญหายไปเป็นพลังงานความร้อน อันเป็นผลมาจากแรงเสียดทานและแรงต้านอากาศ ซึ่งผลการค้นพบนี้ นำไปสู่กฎการอนุรักษ์พลังงานที่ว่า พลังงานไม่สามารถทำให้เพิ่มขึ้นหรือสูญหายได้ ที่ทำได้คือ การถ่ายโอนพลังงานจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่ง

ถ้าทิศของแรงกระทำและทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน เราจะหางานที่แรง ทำได้อย่างไร

การกระจัด

ดังภาพ (3) ให้ โดยแรงองค์ประกอบ ของแรง เป็นแรงในทิศเดียวกับทิศของการเคลื่อนที่ ส่วนแรงองค์ประกอบ เป็นแรงที่กระทำใน ทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่

เนื่องจากขนาดของ คือ F cosθ ดังนั้น งานที่เกิดจากแรง มีค่าเท่ากับ (F cosθ) Δs หรือ F Δs cosθ