แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 16)


ระดับชั้น : ป.3


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1.
 1 ชั่วโมง 15 นาที  
 1 ชั่วโมง 75 นาที  
 1 ชั่วโมง 5 นาที  

2.
 1 ชั่วโมง 25 นาที  
 1 ชั่วโมง 15 นาที  
 1 ชั่วโมง 5 นาที  

3.
 5 ปี 2 เดือน  
 6 ปี 2 เดือน  
 7 ปี 2 เดือน  

4.
 3 เดือน 17 วัน  
 3 เดือน 29 วัน  
 3 เดือน 14 วัน  

5.
 4 ชั่วโมง 15 นาที  
 3 ชั่วโมง 15 นาที  
 2 ชั่วโมง 15 นาที  

Advertisement
Advertisement

6.
 17 นาฬิกา 30 นาที  
 14 นาฬิกา 30 นาที  
 13 นาฬิกา 30 นาที  

7.
 18 วัน  
 17 วัน  
 16 วัน  

8.
 8 ปี 5 เดือน  
 7 ปี 7 เดือน  
 6 ปี 4 เดือน  

9.
 2 ชั่วโมง 30 นาที  
 1 ชั่วโมง 30 นาที  
 1 ชั่วโมง 15 นาที  

10.
 5 เดือน  
 6 เดือน  
 7 เดือน  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 7854
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155