การจัดหมวดหมู่ (1) : ทักษะการจำแนกประเภท


ระดับชั้น : ชั้นอนุบาล


จงฝึกทักษะการสังเกตและการจำแนกประเภท


คลิก เพื่อตอบคำถามและดูเฉลย


  1. จากภาพที่กำหนดให้ เลขใดบ้างที่เป็นดอกไม้

  2. ภาพที่กำหนดให้ เลขใดบ้างที่เป็นดินสอ

  3. ภาพที่กำหนดให้ เลขใดบ้างเป็นสัตว์

  4. ภาพที่กำหนดให้ เลขใดบ้างเป็นภาพแอปเปิ้ล

  5. ภาพที่กำหนดให้ เลขใดบ้างเป็นภาพแก้วน้ำ


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com