ร้อยพวงมาลัย 3 แบบ จากสองสาว UTCCพวงมาลัย 3 แบบจาก 2 สาว

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
อุปกรณ์ที่ต้องมี
คอลัมน์ 108 ไอเดีย คราวนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ขอเอาใจสาวๆ นักประดิดประดอยและพอจะมีฝีมือแบบไทยๆ ด้วยการทำพวงมาลัยด้วยมือของตัวเอง ไว้มอบให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยสองสาวหัวใจไทย "ปู อฤทธิ์ชา สิริปรีดานนท์" กับ "ปุ๊บปั๊บ บุณฑริกา ศิริไชยเนตร" และทั้งสองคนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยปูเป็นรุ่นพี่ปี 4 ส่วนปุ๊บปั๊บเป็นน้องปี 2 ทั้งสองคนทำพวงมาลัย 3 แบบ....

เตรียมความพร้อม

 1. เข็ม-ด้าย สำหรับร้อยพวงมาลัย

 2. กรรไกร

 3. มีด

 4. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ดอกไม้หลากพันธุ์
  คีม

 5. วาสลีน

 6. ดอกไม้ตามความต้องการ (ครั้งนี้ใช้ มะลิ ดอกรัก บานไม่รู้โรย จำปี กุหลาบ)
แบบที่ 1 พวงมาลัยกลม

ลงมือลงไอเดีย

ตัวพวงมาลัยกลม (ขนาดเล็ก)

 1. นำดอกรักเด็ดออกจากกลีบเลี้ยง แล้วดึงตัวดอกออกจากก้านดอก (ทั้งก้านดอกและกลีบ
  (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  วิธีการเตรียมดอกรัก
  เลี้ยงอย่าเพิ่งทิ้ง เก็บไว้ก่อน) จากนั้นแยกกลีบดอกรักออกเป็นกลีบ ส่วนดอกบานไม่รู้โรยเด็ดตัวดอกออกจากก้านแล้วใช้มีดผ่าออกเป็นสองส่วน ส่วนยอดดอกและส่วนล่าง

 2. นำส่วนล่างของดอกบานไม่รู้โรยร้อยเข้าเข็มฯ ก่อน โดยกะขนาดความสูงตามต้องการ (โดยมากจะใช้ 7-8 ชั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของพวงมาลัยที่ต้องการ)

 3. ร้อยกลีบดอกรักทีละกลีบ โดยใช้เข็มร้อยบริเวณท้องของกลีบค่อนมาทางยอดของกลีบ จากนั้นร้อยวนไปเรื่อยๆ โดยกะว่าได้ขนาดตามต้องการ

 4. เมื่อได้ชั้นของกลีบดอกรักสูงตามต้องการแล้วร้อยดอกบานไม่รู้โรยร้อยซ้อนลงไปอีกครั้ง โดยให้มีชั้นเท่ากับส่วนแรก

 5. ร้อยด้ายเข้ารูเข็มแล้วใช้คีมหนีบที่ปลายเข็ม จากนั้นรูดดอกไม้ทั้งหมดที่ร้อยไว้ลงมาที่เส้นด้าย (ต้องรูดเบามือ ไม่อย่างนั้นดอกไม้จะขาดออก และแบ่งส่วนค่อยๆ รูดลงด้ายระหว่างนั้นให้จัดเรียงกลีบดอกให้ตรงกันเป็นแนวสวยงาม)แล้วผูกหัวท้ายเข้าด้วยกัน แล้วนำไปเก็บไว้ในที่เย็น
  (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ไล่เรียงตามลำดับการร้อย
เกี้ยวรัด

 1. นำส่วนยอดของดอกบานไม่รู้โรยมาร้อยเข้าเข็มทางด้านข้างของดอกใช้ประมาณ 8 ดอก

 2. ร้อยด้ายเข้าเข็ม แล้วรูดดอกบานไม่รู้โรยเข้าด้าย

 3. จัดให้ดอกบานไม่รู้โรยอยู่ในทิศทางเดียวกัน

 4. นำไปมัดรวมกับพวงแรกบริเวณรอยต่อ แล้วนำไปเก็บไว้ในที่เย็น
อุบะ

 1. นำดอกบานไม่รู้โรยทั้งดอกมาเด็ดใบและส่วนยอดออกนิดหน่อย (เพื่อให้ร้อยเข้าเข็มฯ ได้ง่าย) แล้วร้อยเข้าเข็มฯ

 2. นำกลีบเลี้ยงของดอกรักตัดก้านออกเหลือส่วนโคนไว้เล็กน้อย แล้วร้อยเข้าเข็มฯ ตามดอกบานไม่รู้โรย

 3. ร้อยดอกรักทั้งดอก (ไล่ขนาดตามต้องการ) ทำทั้งหมดสามขา

 4. นำทั้งสามขามาร้อยรวมเป็นหนึ่งแล้วร้อยด้วยดอกบานไม่รู้โรยอีก 1 ดอก

 5. เมื่อได้อุบะแล้วนำมามัดรวมกับพวงมาลัยที่พักไว้พยายามมัดให้ติดกันมากที่สุด

 6. เสร็จเรียบร้อย
แบบที่ 2 พวงมาลัยดอกมะลิ

พวงมาลัยแบบนี้จะมีวิธีการทำคล้ายกับพวงมาลัยกลม แตกต่างกันตรงที่ดอกไม้และขนาด ในส่วนของดอกไม้แทนที่จะใช้กลีบดอกรักใช้ดอกมะลิแทนและขนาดจะใหญ่กว่าพวงมาลัยกลม

ลงมือลงไอเดีย

ตัวพวงมาลัย

 1. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ ตัดแต่งก้านดอก จัดเรียงให้เป็นแนว
  นำกลีบดอกกุหลาบมาร้อนเป็นฐานโดยแต่ละกลับนั้นพับครึ่ง และใช้เป็นฐานโดยประมาณ 5-7 กลับ

 2. นำดอกมะลิมาร้อยเข้าเข็มทีละดอกโดยร้อยตรงกลางระหว่างก้านดอกสีขาวกับก้านดอกสีเขียว

 3. เล็มก้านดอกมะลิให้สั้นเท่าๆ กัน จากนั้นจัดเรียงให้วนตรงกัน จนกระทั่งสูงจนเต็มเข็มฯ

 4. ร้อยด้ายเข้ารูเข็มแล้วใช้คีมหนีบที่ปลายเข็ม จากนั้นรูดดอกมะลิทั้งหมดที่ร้อยไว้ลงมาที่เส้นด้าย (ต้องรูดเบามือ ไม่อย่างนั้นดอกไม้จะขาดออก และแบ่งส่วนค่อยๆ รูดลงด้าย ระวังคอยจัดแต่งให้ดอกมะลิเรียงกันเป็นแนวสวยงาม

 5. เมื่อรูดดอกมะลิลงด้ายแล้วร้อยดอกมะลิแบบเดิมอีกครั้งจนเต็มเข็ม และปิดท้ายด้วยกลีบดอกกุหลาบ โดยใช้จำนวนกลีบดอกกุหลาบเท่าๆ กับครั้งแรก

 6. ค่อยๆ รูดดอกมะลิลงเจข็มอีกครั้งจัดเป็นแนวให้สวยงาม

 7. มัดหัวท้ายรวมกัน แล้วเก็บไว้ในที่เย็น
เกี้ยวรัด

 1. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ทำเกี้ยวรัด ค่อยมัดจนเสร็จสิ้นเป็นพวงมาลัยดอกมะลิพวงใหญ่
  นำดอกมะลิ 3 ดอก ร้อยเข้าเข็มฯ เหมือนกับตัวพวงมาลัย

 2. ร้อยกลีบดอกกุหลาบ 2 กลีบ แต่ละกลีบพับให้มีขนาดใกล้เคียงกับตัวดอกมะลิ

 3. จัดยอดดอกมะลิให้หันซ้าย-กลาง-ขวา แล้ว จัดกลีบกุหลาบให้แซกอยู่ตรงช่องหว่งระหว่างดอกมะลิ ซึ่งมีอยู่ 2 ช่อง

 4. ร้อยดอกมะลิ กลีบกุหลาบเหมือนเดิมจนกระทั่งได้ความสูงมากพอที่จะนำมารัดรอยต่อของตัวพวงมาลัยได้

 5. นำเกี้ยวรัด 1 ชิ้นไปมัดปิดรอยต่อของตัวพวงมาลัย แล้วนำทั้งหมดเก็บในที่เย็น
อุบะ

 1. ร้อยดอกจำปีเข้าเข็มฯ 1 ดอก แล้วร้อยกลีบเลี้ยงดอกรักตามดอกจำปี

 2. ร้อยดอกรักประมาณ 6-7 ดอก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ทำว่าจะต้องการความยาวของอุบะมากน้อยแค่ไหน)

 3. ร้อยด้ายเข้ารูเข็มแล้วรูดลง ทำอุบะทั้งหมด 3 ขา (ชิ้น)

 4. นำอุบะทั้งสามขาไปมัดรวมกับตัวพวงมาลัยที่ได้มัดเกี้ยวรัดไว้ตรงรอยต่อของด้าย

 5. นำเกี้ยวรัดอีก 1 ชิ้นที่วางพักไว้มามัดปิดรอยต่อ

 6. เสร็จเรียบร้อย
พวงมาลัยซีก (เป็นพวงมาลัยที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมไม่มีด้านใน)

ลงมือลงไอเดีย

ตัวพวงมาลัย

 1. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ทำพวงมาลัยครึ่งซีกพร้อมทั้งเกี้ยวรัดจากก้านดอกรัก
  ร้อยส่วนล่างของดอกบานไม่รู้โรยเข้าเข็ม 1 ดอก

 2. จากนั้นร้อยดอกมะลิเข้าเข็มฯ ทีละ 5 ดอก

 3. จัดดอกมะลิ 3 ดอกแรกให้ส่วนยอดหันไปทางซ้าย-กลาง-ขวา

 4. ส่วนอีก 2 ดอกให้แต่ละยอดแทรกกลางระหว่าง 3 ดอกแรกกะประมาณความสูงของดอกมะลิตามต้องการ

 5. ร้อยดอกบานไม่รู้โรยปิดท้ายอีก 1 ดอก

 6. ร้อยด้ายเข้ารูเข็มแล้วรูดลง

 7. มัดหัวท้ายรวมกัน แล้วนำไปเก็บไว้ในที่เย็น
เกี้ยวรัด

 1. นำก้านดอกรักมาร้อยเข้าเข็มฯ ทีละ 5 ก้าน

 2. จัดเรียง 3 ก้านแรกให้หันส่วนยอดไปทางซ้าย-กลาง-ขวา

 3. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  พวงมาลัยแบบครึ่งซีก
  อีก 2 ก้านให้แต่ละส่วนยอดแทรกกลางระหว่าง 3 ก้านแรก

 4. แล้วนำไปมัดปิดตรงรอยต่อตัวพวงมาลัยแล้วนำไปเก็บไว้ในที่เย็น
อุบะ

 1. นำดอกจำปีมาร้อยเข้าเข็มฯ

 2. ร้อยดอกรักทั้งดอก (ไล่ขนาดตามต้องการ) ทำทั้งหมดสามขา

 3. นำทั้งสามขามาร้อยรวมเป็นหนึ่งแล้วร้อยด้วยดอกบานไม่รู้โรย 1 ดอก

 4. เมื่อได้อุบะแล้วนำมามัดรวมกับพวงมาลัยที่พักไว้พยายามมัดให้ติดกันมากที่สุด

 5. เสร็จเรียบร้อย
เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ

 • ราคาดอกไม้จะขึ้นลงแล้วแต่ช่วงเทศกาล และถ้าจะซื้อมาเพื่อทำเป็นพวงมาลัยให้ญาติผู้ใหญ่ หรือถวายพระแล้วควรซื้อก่อนเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงเทศกาลฯ ดอกไม้จะมีราคาสูงขึ้น 2-3 เท่าตัว

 • การร้อยด้ายเข้าเข็มหากรู้สึกฝืดมากใช้วาสลีนทาเข็มเล็กน้อย จะทำให้สามารถรูดดอกไม้ได้ง่ายขึ้น

 • ดอกไม้ที่ใช้ควรแช่เย็นอยู่เสมอเนื่องจากหากอยู่ในอากาศร้อนแล้วดอกไม้จะดำเร็ว
ที่แน่ๆ หากทำจนชำนาญแล้ว และสามารถร้อยเป็นลวดลายสวยงามได้ ราคาของพวงมาลัยบางพวงอาจขายได้สูงถึง 300 บาทเลยทีเดียว !
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ปู อฤทธิ์ชา สิริปรีดานนท์
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ปุ๊บปั๊บ บุณฑริกา ศิริไชยเนตร

ที่มาข้อมูล : MGR Online

  เรื่อง :
  เข้าชม : 41916
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155