ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

สมการ (3)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 1หน้า 2หน้า 4

การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์หรือปัญหา

น้องๆ พิจารณาสมการต่อไปนี้

y + 3 = 8 , 7a - 40 = 9 เราเรียก y หรือ a ที่ปรากฎอยู่ในสมการว่า "ตัวแปร" เรียก y + 3 หรือ 7a - 40 ว่า "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"

จากสมการ y + 3 = 8 น้องๆ ต้องหาจำนวนที่แทน แล้วสมการเป็นจริง

    จะได้ว่า 5 + 3 = 8 ดังนั้น 5 เป็นคำตอบของสมการนี้


และสมการ 7a - 40 = 9 จะได้ว่า 7(7) - 40 = 9

    ดังนั้น 7 เป็นคำตอบของสมการนี้


เมื่อเราเข้าใจทั้งสองสมการนี้แล้ว เราสรุปได้ว่า "เรียกจำนวนที่แทนค่าตัวแปรที่อยู่ในสมการแล้วทำให้สมการนั้น เป็นจริงว่า คำตอบของสมการ"

ก่อนที่เราจะเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ให้น้องๆ ดูตัวอย่างการเติมสมการลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์


ให้น้องๆ พิจารณาประโยคต่อไปนี้ แล้วเขียนสมการ และหาคำตอบของสมการให้ถูกต้อง


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 9067 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved