สมการ (3)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 4

การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์หรือปัญหา

น้องๆ พิจารณาสมการต่อไปนี้

y + 3 = 8 , 7a - 40 = 9 เราเรียก y หรือ a ที่ปรากฎอยู่ในสมการว่า "ตัวแปร" เรียก y + 3 หรือ 7a - 40 ว่า "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"

จากสมการ y + 3 = 8 น้องๆ ต้องหาจำนวนที่แทน แล้วสมการเป็นจริง

    จะได้ว่า 5 + 3 = 8 ดังนั้น 5 เป็นคำตอบของสมการนี้


และสมการ 7a - 40 = 9 จะได้ว่า 7(7) - 40 = 9

    ดังนั้น 7 เป็นคำตอบของสมการนี้


เมื่อเราเข้าใจทั้งสองสมการนี้แล้ว เราสรุปได้ว่า "เรียกจำนวนที่แทนค่าตัวแปรที่อยู่ในสมการแล้วทำให้สมการนั้น เป็นจริงว่า คำตอบของสมการ"

ก่อนที่เราจะเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ให้น้องๆ ดูตัวอย่างการเติมสมการลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์


ให้น้องๆ พิจารณาประโยคต่อไปนี้ แล้วเขียนสมการ และหาคำตอบของสมการให้ถูกต้องที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 11154
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155