ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

การประมาณค่า (3)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 1หน้า 2หน้า 4


การใช้การประมาณค่าในการคำนวณ

การประมาณค่าในการคำนวณ เป็นการประมาณจำนวนให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบใกล้เคียงกับความจริง ดังนั้น การนำวิธีการปัดเศษ ไปใช้เพื่อช่วยในการหาผลลัพธ์ทางการบวก การลบ การคูณ และการหาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว จึงมีวิธีการ ดังนั้นตอนต่อไปนี้

  • ขั้นที่ 1 หาค่าประมาณของแต่ละจำนวนที่โจทย์กำหนด โดยวิธีการปัดเศษเป็นจำนวนเต็มหน่วย เต็มสิบ เต็มร้อย ฯลฯ ตามความเหมาะสม


  • ขั้นที่ 2 ค่าประมาณที่ได้จากขั้นที่ 1 มาหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร ตามลำดับที่โจทย์ต้องการ
น้องๆ มาดูตัวอย่างต่อไปนี้


จากตัวอย่างนี้ น้องๆ จะเห็นว่า เมื่อปัดเศษ 589 ให้เป็น 600 และปัดเศษ 10.15 ให้เป็น 10 จะเป็นจำนวนที่สามารถคูณกันได้ง่าย และรวดเร็ว และมีผลคูณเป็น 6,000 ซึ่งเป็นคำตอบที่มีค่าใกล้เคียง 589 × 10.15 ซึ่งมีผลคูณจริง เท่ากับ 5,978.35


น้องๆ มาทดสอบความเข้าใจ ด้วยการหาผลลัพธ์ของการใช้การประมาณค่าในการคำนวณของจำนวนต่อไปนี้


วิธีการประมาณค่า โดยใช้สองหลักแรก

เป็นวิธีการคำนวณที่ใช้ความสำคัญกับจำนวนในตำแหน่งที่มีค่ามาก การคำนวณจึงเริ่มจากว้ายไปขวา หนึ่งถึงสองหลัก โดยหลักที่เหลือจะได้ทิ้งไป เช่นวิธีการประมาณค่า โดยเลือกใช้จำนวนที่เหมาะสม

การประมาณค่าวิธีนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการหาผลหารอย่างรวดเร็ว โดยประมาณตัวตั้งและตัวหารให้เป็นจำนวนที่สามารถหารได้ลงตัว ดังตัวอย่างน้องๆ ลองทดสอบความเข้าใจในแบบฝึกทักษะต่อไปนี้ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 15444 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved