ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

การประมาณค่า (1)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 2หน้า 3หน้า 4

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น การประมาณค่าของสิ่งต่างๆ จะเข้ามาเกี่ยวข้ออยู่ด้วยเสมอ แต่ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวแน่นอนว่าจะต้องประมาณอย่างไร แต่ในการคำนวณโจทย์ทางคณิตศาสตร์เรามีกฎเกณฑ์ง่ายๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ตรงกันคือ ต้องประมาณค่าจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ก่อนที่จะนำไปหาผลลัพธ์เสมอ

การประมาณค่า คือ วิธีการที่ช่วยในการหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว โดยผลลัพธ์นั้นใกล้เคียงกับคำตอบจริง เรียกค่าที่ใช้บอกจำนวนคร่าวๆ เมื่อค่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นค่าที่แน่นอน หรือเป็นค่าที่นำไปใช้เพื่อความสะดวกในการคำนวณ และให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วที่ใกล้เคียงกับคำตอบจริง หรือค่าที่เป็นผลลัพธ์ ซึ่งได้จากการประมาณค่าว่า ค่าประมาณ

การหาค่าประมาณ การหาค่าประมาณของจำนวนจะกล่าวถึงการหาค่าประมาณที่ต้องการวัด และค่าประมาณจากการปัดเศษ ดังนี้

1. การหาค่าประมาณจากการวัด

ในการวัดสิ่งต่างๆ นั้น ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับเครื่องมือวัด และสายตาในการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดนั้นๆ ในชีวิตประจำวันของเรานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดแบบค่าประมาณที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงก็เพียงพอแล้ว

ก่อนอื่นน้องๆ มาทบทวนความเข้าใจเรื่องการวัด และหน่วยของการวัดก่อน


การวัดโดยการประมาณ เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด น้องๆ ลองพิจารณาการวัดสิ่งของทั้งสามอย่างต่อไปนี้ซึ่งเกณฑ์ในการประมาณค่าที่เป็นจำนวนเต็ม จากตัวอย่างการประมาณค่าข้างต้นนั้น มีการกำหนดเกณฑ์ในการประมาณไว้ ดังนี้การวัดค่าประมาณของทศนิยมก็เช่นเดียวกัน เช่นน้องๆ ทดสอบความเข้าใจด้วยการเขียนเป็นจำนวนเต็มโดยพิจารณาจากภาพต่อไปนี้
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 22030 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved