พื้นฐานทางเรขาคณิต (6)


ระดับชั้น : ม.1


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5

4. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย ซึ่งเราจะกล่าวถึงการสร้างรูปเรขาคณิตที่มีความยาวเท่ากับความยาวที่กำหนด และมีขนาดของมุมเท่ากับขนาดของมุมที่ใช้การสร้างมุม 90º, 45º และ 60º เป็นพื้นฐาน

การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ

การสร้างมุมที่มีขนาด 90º และ 45º

การสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับ 90º อาศัยการสร้างเส้นตั้งฉาก ที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้ ซึ่งจะใช้มุมฉาก และการสร้างมุมที่มีขนาด 45º อาศัยการแบ่งครึ่งมุมฉาก ดังนี้การสร้างมุม 60°

พิจารณารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า LMN

จากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า จะได้ว่า LM = MN = NL และ


การสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับ 60° อาศัยแนวคิดในการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า


จากความรู้เรื่องการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับ 60° นำมาสร้างรูปหกเหลี่ยมได้ ดังนี้

สร้างรูปวงกลม ซึ่งมี A เป็นจุดศูนย์กลาง ลาก ให้จุด M เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมีเท่ากับ AM เขียนส่วนโค้งตัดเส้นรอบวงที่จุด N ให้จุด N จุด O จุด P และจุด Q เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมีเท่าเดิม เขียนส่วนโค้งตัดเส้นรอบวงต่อไปตามลำดับ ทีละจุด ลาก จะได้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่า MNOPQR ตามต้องการ


น้องๆ พิจารณาจากรูป AM = MN    AM = AN (รัศมีของรูปวงกลม)

ดังนั้น Δ AMN เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

เช่นเดียวกับ Δ ANO, Δ AOP, Δ APQ, Δ AQR, Δ AQR และ Δ ARM เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมมีขนาด 60° มุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมขึงมีขนาดเท่ากับ 360°

น้องๆ ลองทดสอบความเข้าใจ ด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 22528
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155