ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

พื้นฐานทางเรขาคณิต (3)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 1หน้า 2หน้า 4หน้า 5หน้า 6

การสร้างพื้นฐาน

ในเรขาคณิต เรียกการเขียนรูปโดยการใช้เครื่องมือสองชนิด คือ วงเวียน และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายไม้บรรทัด (สันตรง) แต่ไม่มีมาตราวัดวัดความยาวกำกับอยู่ ดังนั้น การสร้างที่ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงนั้น จะใช้เพื่อลากเส้นเท่านั้น และรูปที่ได้จากการสร้างจะต้องมีร่องรอยของการสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

การสร้างรูปเรขาคณิตต้องอาศัยความรู้ในการสร้างพื้นฐานต่อไปนี้ คือ การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของเส้นตรงที่กำหนดให้ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นที่กำหนดให้ และการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้

การสร้างส่วนของเส้นตรง

ในชีวิตประจำวันของคนเรามีกิจกรรมหลายอย่าง มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องอาศัยการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ เช่น การตัดไม้ให้ยาวเท่ากับความยาวที่กำหนดให้ การตัดกางเกงให้มีความยาวเท่ากับความยาวที่กำหนดให้

การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้


น้องๆ มาดูตัวอย่าง การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ต่อไปนี้การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง เป็นการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงในการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การหาจุดกึ่งกลางส่วนของเส้นตรงโดยการวัดความยาวส่วนของเส้นตรงนั้น แล้วหารความยาวของส่วนของเส้นตรงที่วัดได้นั้นด้วย 2 จากนั้น วัดหาจุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนั้น โดยวัดความยาวจากจุดปลายของเส้นตรงด้านใดด้านหนึ่งให้มีความยาวเท่ากับผลหารที่ได้ นอกจากนั้น เรายังหาจุดกึ่งกลางของเส้นตรงได้ โดยการใช้วงเวียนได้อีกด้วย เช่น

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 16442 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved