นศ.จุฬา เจ๋ง บริหารบ.จำลองยอดทะลุเป้า 23 ล้านบาท

บรรยากาศการทำงานของเหล่านศ.ในบริษัทจำลอง

CBA บริษัทจำลอง จุฬาฯ ผลงานการบริหารงานของเหล่านิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในโครงการฝึกงานของนิสิตในรูปแบบธุรกิจจริง ทำยอดขายทะลุเป้าสูงกว่า 23 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนครึ่งเท่านั้น


(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ที่นี่เค้าขายทุกอย่างจริงๆ

นายนภัส ชัยวงศ์โรจน์ (แทต) กรรมการและเลขานุการ และอดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business Administration: CBA) กล่าวถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทจำลองดังกล่าวว่า ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการฝึกงานนิสิตนักศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริง ในช่วงภาคฤดูร้อนของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

จนมาเมื่อปี 2540 ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยได้ยุติบทบาทให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทจำลองของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทจำลอง จุฬาฯด้วย จึงทำให้การดำเนินงานของบริษัทจำลอง จุฬาฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯโดยตรง

นายประภักดิ์ รัตนธีรเวชกุล (ป๊อด) ผู้จัดการทั่วไป CBA คนปัจจุบัน กล่าวถึงรูปแบบดำเนินงานของ CBA ว่า ได้ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจฝากขายที่มุ่งเน้นการตลาดแบบธุรกิจขายตรง (Direct Marketing) ซึ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นคณะบุคคล บริษัทจำลอง จุฬาฯ และการจัดการภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพจากการออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบบัญชีและการเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
นายประภัทดิ์ รัตนธีรเวชและนายนภัส ชัยวงศ์โรจน์

“ถึงเราจะทำบริษัทนี้แค่ช่วงปิดเทอมเพียง 3 เดือนเท่านั้น แต่จริงแล้วเรามีการวางแผนงานกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งกว่าแผนงานทุกอย่างลงตัวก็ประมาณเดือนตุลาคม มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จากนั้นทีมงานทุกคนจะต้องเข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดสัมมนาจากทางรุ่นพี่เก่า เพื่อที่จะเตรียมเริ่มวางแผนปรับปรุงข้อพกพร่องต่างๆ ของปีที่ผ่านมา ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อนที่จะดำเนินธุรกิจจริง จะต้องมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ด้วย”

จากรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าวจึงให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำยอดขายได้สูงกว่า 23 ล้านบาทเลยทีเดียว

นายชัยวัฒน์ สืบสายไทย (ตั๊ก) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ทำให้ยอดขายทะลุเป้าถึง 23 ล้านบาท

“ฝ่ายผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการขายและการตลาด ซึ่งทาง CBA จะแบ่งเป็น 9 สายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สายที่ 1 เกี่ยวกับด้านมัลติมิเดีย สายที่ 2 เครื่องปรับอากาศ สายที่3 เครื่องใช้ฟ้าภายในบ้าน สายที่ 4 คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงาน สายที่5 การติดต่อสื่อสาร คมนาคม สายที่ 6 การศึกษา สิ่งบันเทิงต่างๆ สายที่ 7 ความสวยความงาม ชุดนิสิต สายที่8 อาหาร สินค้าไทย สายที่ 9 อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ตกแต่ง สุขภาพ ซึ่งจะมีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำสายดูแล โดยผมเป็นคนกำกับอีกที”

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
นายชัยวัฒน์ สืบสายไทย และสมาชิกฝ่ายการตลาดที่ทำยอดขายทะลุเป้า

“นอกจากนั้นแล้วในปีนี้เราค่อนข้างโชคดีที่เราสามารถรับสมัครพนักงานขายมาได้มากถึง 1,000 กว่าคน ซึ่งเราจะเปิดกว้างให้นิสิตจากทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทของเรา โดยจะเน้นนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเข้ามาเป็นพนักงานขายตรงนี้มันมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ CBA เน้นคือ การได้ฝึกฝนตนเองจากการทำงาน โอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และเรียนรู้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจริง ซึ่งเราจะมีแผนส่งเสริมการตลาดและแผนทรัพยากรบุคคลรองรับ เช่น การมอบรางวัลและประกาศนียบัตรผ่านงานเพื่อเป็นประวัติส่วนตัวที่ดี ซึ่งสิ่งที่นิสิตส่วนใหญ่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือ การเริ่มมีรายได้เป็นของตนเองจริงๆ และการได้เรียนรู้ค่าของเงินไปพร้อมกัน”

นายประภักดิ์ กล่าวเสริมถึงข้อจำกัดของ CBA ว่า “ถึงเราจะมีจำนวนพนักงานขายมาก แต่เราก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ ธรรมชาติของ CBA เป็นธุรกิจขายตรง การนำสินค้าออกไปขาให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้านั้น เราจะไม่สามารถมีสินค้าโชว์ไปถึงมือลูกค้าได้ อย่างมากก็แค่ใบโปรชัวร์หรือสินค้าชิ้นเล็กๆ สามารถหยิบติดตัวไปได้เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะได้ทำการสำรวจตลาดและวิเคราะห์ตลาดมาแล้ว ทั้งด้านราคาและคู่แข่ง ก่อนที่เราจะเอาสินค้าตัวไหนเข้ามาแล้วก็ตาม ดังนั้น CBA จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ดีและตื่นตัวตลอดเวลา”

นอกจากเรื่องในเชิงของธุรกิจแล้ว CBA ยังเน้นในเรื่องการคืนกำไรไปสู่สังคมอีกด้วย
นายกนก กาญจนภู (เคน) ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษกล่าวว่า นอกจากวัตถุประสงค์สำคัญในการเป็นโครงการฝึกงานนิสิตให้สามารถดำเนินธุรกิจจริงได้แล้ว บริษัทจำลอง จุฬาฯ ยังมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการนำผลตอบแทนที่ได้รับจากการดำเนินงานไปสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม อันจะเห็นได้จากการเข้าร่วมโครงการการกุศลและการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอีกมากมาย อาทิเช่น การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนา การบริจาคเงินเพื่อซื้อลิ้นหัวใจกับ จ.ส.100 และการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลเพื่อนำเงินบริจาคให้กับบ้านคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ฝ่ายโครงการพิเศษยังได้จัดการอบรมเชิงวิชาการให้สำหรับบุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น โครงการอบรม Mircro MBA ซึ่งมีผู้เข้าอบรมมาแล้วกว่า 30 รุ่น และโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
นายกนก กาญนภู และทีมฝ่ายโครงการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ หัวหน้าภาควิชาการตลาดและประธานคณะกรรมการดำเนินงาน CBA กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของ CBA ว่า

“ความสำเร็จบริษัทจำลอง จุฬาฯ สามารถสังเกตได้จากยอดขายที่ในระยะเริ่มแรกมียอดขายเพียงหลักแสนบาท จนกระทั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ บริษัทจำลอง จุฬาฯ สามารถพิชิตยอดขายได้ถึง 15-20 ล้านบาทต่อปีอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำยอดขายได้ถึงกว่า 23 ล้านบาท ในช่วงภายในระยะเวลาดำเนินการเพียง 2 เดือนครึ่งเท่านั้น”

“ในฐานะที่เป็นผู้แลโครงการนี้ เราได้เห็นพัฒนาของลูกศิษย์ในด้านบวกแทบทุกคน อย่างเช่น นิสิตจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้น กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าพูด จากข้อมูล และจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากนั้นแล้วยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์อีกด้วย และที่สำคัญที่สุดในภาคการตลาดจะวิชาเกี่ยวกับการฝึกงาน ซึ่งนิสิตที่เรียนทางด้านการตลาดสามารถเลือกลงที่นี่ได้เลย โดยไม่ต้องไปหาสถานที่ฝึกงานภายนอก ซึ่งจุดนี้นิสิตก็จะได้รับเกรดตามจริงจากการทำงานของตน และครูเชื่อว่าหลายคนที่จบจากโครงการ CBA นี้ไปแล้วสามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้” หัวหน้าภาควิชาการตลาดกล่าวทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ

แม้ว่าวันนี้สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จะไม่ได้มีบทบาทความเป็นผู้นำในการให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทจำลองของสถาบันศึกษาทั่วประเทศอีกต่อไปแต่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จของบริษัทจำลอง จุฬาฯ ยังคงเป็นความประทับใจจากความร่วมแรงร่วมใจของนิสิตที่ปฏิบัติงานทุกคน ดังจะสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทที่กล่าวไว้ว่า “บริษัทจำลอง จุฬาฯ ทำงานด้วยใจ คืนกำไรสู่สังคม”

นส.เจนจิรา ตั้งตระกูลพร และน.ส.เกศกนก โลหะวิบูลย์ทรัพย์
นายจิรวุฒิ สถิรจินดา (ซ้าย) และทีมฝ่ายสารสนเทศ


ที่มาข้อมูล : MGR online

    เรื่อง :
    เข้าชม : 6303
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155