นศ.จุฬา เจ๋ง บริหารบ.จำลองยอดทะลุเป้า 23 ล้านบาท

บรรยากาศการทำงานของเหล่านศ.ในบริษัทจำลอง

CBA บริษัทจำลอง จุฬาฯ ผลงานการบริหารงานของเหล่านิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในโครงการฝึกงานของนิสิตในรูปแบบธุรกิจจริง ทำยอดขายทะลุเป้าสูงกว่า 23 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนครึ่งเท่านั้น

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ที่นี่เค้าขายทุกอย่างจริงๆ
นายนภัส ชัยวงศ์โรจน์ (แทต) กรรมการและเลขานุการ และอดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business Administration: CBA) กล่าวถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทจำลองดังกล่าวว่า ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการฝึกงานนิสิตนักศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริง ในช่วงภาคฤดูร้อนของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

จนมาเมื่อปี 2540 ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยได้ยุติบทบาทให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทจำลองของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทจำลอง จุฬาฯด้วย จึงทำให้การดำเนินงานของบริษัทจำลอง จุฬาฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯโดยตรง

นายประภักดิ์ รัตนธีรเวชกุล (ป๊อด) ผู้จัดการทั่วไป CBA คนปัจจุบัน กล่าวถึงรูปแบบดำเนินงานของ CBA ว่า ได้ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจฝากขายที่มุ่งเน้นการตลาดแบบธุรกิจขายตรง (Direct Marketing) ซึ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นคณะบุคคล บริษัทจำลอง จุฬาฯ และการจัดการภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพจากการออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบบัญชีและการเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

“ถึงเราจะทำบริษัทนี้แค่ช่วงปิดเทอมเพียง 3 เดือนเท่านั้น แต่จริงแล้วเรามีการวางแผนงานกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งกว่าแผนงานทุกอย่างลงตัวก็ประมาณเดือนตุลาคม มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จากนั้นทีมงานทุกคนจะต้องเข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดสัมมนาจากทางรุ่นพี่เก่า เพื่อที่จะเตรียมเริ่มวางแผนปรับปรุงข้อพกพร่องต่างๆ ของปีที่ผ่านมา ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อนที่จะดำเนินธุรกิจจริง จะต้องมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ด้วย”

จากรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าวจึงให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำยอดขายได้สูงกว่า 23 ล้านบาทเลยทีเดียว

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
นายประภัทดิ์ รัตนธีรเวชและนายนภัส
ชัยวงศ์โรจน์
นายชัยวัฒน์ สืบสายไทย (ตั๊ก) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ทำให้ยอดขายทะลุเป้าถึง 23 ล้านบาท

“ฝ่ายผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการขายและการตลาด ซึ่งทาง CBA จะแบ่งเป็น 9 สายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สายที่ 1 เกี่ยวกับด้านมัลติมิเดีย สายที่ 2 เครื่องปรับอากาศ สายที่3 เครื่องใช้ฟ้าภายในบ้าน สายที่ 4 คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงาน สายที่5 การติดต่อสื่อสาร คมนาคม สายที่ 6 การศึกษา สิ่งบันเทิงต่างๆ สายที่ 7 ความสวยความงาม ชุดนิสิต สายที่8 อาหาร สินค้าไทย สายที่ 9 อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ตกแต่ง สุขภาพ ซึ่งจะมีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำสายดูแล โดยผมเป็นคนกำกับอีกที”

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
นายชัยวัฒน์ สืบสายไทย และสมาชิกฝ่ายการตลาดที่ทำยอดขายทะลุเป้า
“นอกจากนั้นแล้วในปีนี้เราค่อนข้างโชคดีที่เราสามารถรับสมัครพนักงานขายมาได้มากถึง 1,000 กว่าคน ซึ่งเราจะเปิดกว้างให้นิสิตจากทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทของเรา โดยจะเน้นนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเข้ามาเป็นพนักงานขายตรงนี้มันมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ CBA เน้นคือ การได้ฝึกฝนตนเองจากการทำงาน โอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และเรียนรู้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจริง ซึ่งเราจะมีแผนส่งเสริมการตลาดและแผนทรัพยากรบุคคลรองรับ เช่น การมอบรางวัลและประกาศนียบัตรผ่านงานเพื่อเป็นประวัติส่วนตัวที่ดี ซึ่งสิ่งที่นิสิตส่วนใหญ่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือ การเริ่มมีรายได้เป็นของตนเองจริงๆ และการได้เรียนรู้ค่าของเงินไปพร้อมกัน”

นายประภักดิ์ กล่าวเสริมถึงข้อจำกัดของ CBA ว่า “ถึงเราจะมีจำนวนพนักงานขายมาก แต่เราก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ ธรรมชาติของ CBA เป็นธุรกิจขายตรง การนำสินค้าออกไปขาให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้านั้น เราจะไม่สามารถมีสินค้าโชว์ไปถึงมือลูกค้าได้ อย่างมากก็แค่ใบโปรชัวร์หรือสินค้าชิ้นเล็ก ๆ สามารถหยิบติดตัวไปได้เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะได้ทำการสำรวจตลาดและวิเคราะห์ตลาดมาแล้ว ทั้งด้านราคาและคู่แข่ง ก่อนที่เราจะเอาสินค้าตัวไหนเข้ามาแล้วก็ตาม ดังนั้น CBA จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ดีและตื่นตัวตลอดเวลา”

นอกจากเรื่องในเชิงของธุรกิจแล้ว CBA ยังเน้นในเรื่องการคืนกำไรไปสู่สังคมอีกด้วย


นายกนก กาญจนภู (เคน) ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษกล่าวว่า นอกจากวัตถุประสงค์สำคัญในการเป็นโครงการฝึกงานนิสิตให้สามารถดำเนินธุรกิจจริงได้แล้ว บริษัทจำลอง จุฬาฯ ยังมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการนำผลตอบแทนที่ได้รับจากการดำเนินงานไปสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม อันจะเห็นได้จากการเข้าร่วมโครงการการกุศลและการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอีกมากมาย อาทิเช่น การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนา การบริจาคเงินเพื่อซื้อลิ้นหัวใจกับ จ.ส.100 และการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลเพื่อนำเงินบริจาคให้กับบ้านคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ฝ่ายโครงการพิเศษยังได้จัดการอบรมเชิงวิชาการให้สำหรับบุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น โครงการอบรม Mircro MBA ซึ่งมีผู้เข้าอบรมมาแล้วกว่า 30 รุ่น และโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
นายกนก กาญนภู และทีมฝ่ายโครงการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ หัวหน้าภาควิชาการตลาดและประธานคณะกรรมการดำเนินงาน CBA กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของ CBAว่า

“ความสำเร็จบริษัทจำลอง จุฬาฯ สามารถสังเกตได้จากยอดขายที่ในระยะเริ่มแรกมียอดขายเพียงหลักแสนบาท จนกระทั่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ บริษัทจำลอง จุฬาฯ สามารถพิชิตยอดขายได้ถึง 15-20 ล้านบาทต่อปีอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำยอดขายได้ถึงกว่า 23 ล้านบาท ในช่วงภายในระยะเวลาดำเนินการเพียง 2 เดือนครึ่งเท่านั้น”

“ในฐานะที่เป็นผู้แลโครงการนี้ เราได้เห็นพัฒนาของลูกศิษย์ในด้านบวกแทบทุกคน อย่างเช่น นิสิตจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้น กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าพูด จากข้อมูล และจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากนั้นแล้วยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์อีกด้วย และที่สำคัญที่สุดในภาคการตลาดจะวิชาเกี่ยวกับการฝึกงาน ซึ่งนิสิตที่เรียนทางด้านการตลาดสามารถเลือกลงที่นี่ได้เลย โดยไม่ต้องไปหาสถานที่ฝึกงานภายนอก ซึ่งจุดนี้นิสิตก็จะได้รับเกรดตามจริงจากการทำงานของตน และครูเชื่อว่าหลายคนที่จบจากโครงการ CBA นี้ไปแล้วสามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้” หัวหน้าภาควิชาการตลาดกล่าวทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ

แม้ว่าวันนี้สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จะไม่ได้มีบทบาทความเป็นผู้นำในการให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทจำลองของสถาบันศึกษาทั่วประเทศอีกต่อไปแต่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จของบริษัทจำลอง จุฬาฯ ยังคงเป็นความประทับใจจากความร่วมแรงร่วมใจของนิสิตที่ปฏิบัติงานทุกคน ดังจะสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทที่กล่าวไว้ว่า “บริษัทจำลอง จุฬาฯทำงานด้วยใจ คืนกำไรสู่สังคม”

นส.เจนจิรา ตั้งตระกูลพร และน.ส.เกศกนก โลหะวิบูลย์ทรัพย์
นายจิรวุฒิ สถิรจินดา (ซ้าย) และทีมฝ่ายสารสนเทศ

ที่มาข้อมูล : MGR ONLINT