ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
บทเรียนชีววิทยา
สิ่งมีชีวิต
ศัพท์ชีววิทยา
แบบฝึกหัดชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกชีววิทยา | บทเรียนชีววิทยา

บทเรียนชีววิทยา
   

วิวัฒนาการ : สปีชีส์ทางชีววิทยาคืออะไร
 
ระดับชั้น : มัธยม 6

Past Participle คือ "กริยาช่องที่ 3 ซึ่งอาจจะมีรูปโดยการเติม ed เช่น opend, walked, worked, closed, stopped, etc. หรือมีรูปมาโดยการผัน เช่น gone, seen, eaten, drunken, come, etc." ซึ่งมีวิธีใช้ดังต่อไปนี้

 1. เรียงไว้หลัง Verb to have ทำให้ประโยคนั้นเป็น Perfect Tense ขึ้นมาทันที เช่น

  We have lived here for ten years. (Present Perfect Tense)
  เราได้มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา 10 ปีแล้ว

  The guests have gone back already. (Present Perfect Tense)
  แขกเหรื่อได้กลับไปหมดแล้ว 2. เรียงตามหลัง Verb to be ทำให้ประโยคนั้น เป็นกรรมวาจก (Passive Voice) เช่น

  I am called.
  ผมถูกเรียกตัว

  He was punished by the teacher.
  เขาถูกทำโทษโดยครู

  The house was built in 1970.
  บ้านได้สร้างไว้ในปี 1970 3. ใช้ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ประกอบหน้านามได้ เช่น

  The used car is not dear.
  รถที่ใช้แล้วราคาไม่แพง

  The stolen cat has been found.
  แมวที่ถูกขโมยไปได้พบแล้ว

  The fallen leaves were burrned.
  ใบไม้หล่นถูกเผาไปแล้ว 4. ใช้เป็นส่วนประกอบของคำประสม (Compound Adjective) แล้วนำไปประกอบหน้านามตัวอื่น

  Adverb + Past Participle + Noun
  เช่น
  A well - dressed woman = ผู้หญิงที่แต่งตัวได้สวยงาม
  A badly - built house = บ้านที่สร้างไว้ไม่ดี
  A well - behaved boy = เด็กที่มีความประพฤติดี
  A frequently - used word = คำที่ใช้บ่อย
  A well - finished job = งานที่สำเร็จลงด้วยดี


 5. Past Participle บางตัวอาจมีรูปมาจากคำนาม แล้วนำมาใช้เป็นคุณศัพท์ผสม ขยายนามตัวอื่นได้

  Adjective + Noun เติม ed + Noun
  เช่น
  A blue - eyed baby = เด็กมีนัยน์ตาสีฟ้า
  A long - legged man = คนขายาว
  A good - tempered boss = เจ้านายที่มีอารมณ์ดี
  A brown - haired girl = เด็กหญิงมีผมสีน้ำตาล

  เช่น
  A brown - haired girl is my sister.
  เด็กหญิงมีผมสีน้ำตาลเป็นน้องสาวของผม

  She doesn't like a bad - tempered master.
  หล่อนไม่ชอบนายที่มีอารมณ์ร้าย 6. ใช้เรียงไว้หลังนามก็ได้ แต่ต้องมีบุรพบทวลีมาขยายร่วมด้วยเสมอ เช่น

  The boy bitten by a mad dog was sent to hospital.
  เด็กที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้ถูกนำส่งโรงพยาบาล

  This is a radio made in Korea.
  นี้คือวิทยุที่ทำในเกาหลี

  The pupil punished by the teacher is very lazy.
  นักเรียนที่ถูกครูทำโทษนั้นเป็นคนขี้เกียจมาก 7. ใช้วางไว้ต้นประโยคเลยก็ได้ แต่ต้องใช้กับกลุ่มคำบุรพบทวลีเสมอ เช่น

  Punished by his teacher, she came to school early.
  เพราะถูกครูทำโทษ หล่อนจึงมาโรงเรียนแต่เช้า

  Blamed by their parents, the children tried to behave better.
  เนื่องจากถูกบิดามารดาตำหนิ พวกลูกๆ จึงพยายามที่จะทำตัวให้ดีขึ้น
ที่มาข้อมูล :
 • สรุปชีววิทยา ม.ปลาย โดย นิพนธ์ ศรีนฤมล

 • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา (ว ๔๔๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการ
 • จำนวนคนอ่าน 20911 คน
     
   

  © 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved