คำพ้องรูปในภาษาอังกฤษ"Words That Are Alike in Form but Which Change Their Meanings When the Accent is Varied."

มีคำบางคำในภาษาอังกฤษที่ควรระวังให้ดีเวลาพูดหรือออกเสียง เพราะถ้าออกเสียงหนักในพยางค์หน้า ก็มีความหมายไปอย่างหนึ่งและคำเดียวกันนี้เอง ถ้าไปออกเสียงหนักที่พยางค์หลังความหมายก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น


1. absent ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น ab'sent แปลว่า "ไม่อยู่"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น absent' แปลว่า "จากไป, ขาดไป"
-
2. abstract ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น ab'stract แปลว่า "ไม่มีตัวตน"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น abstract' แปลว่า "ถอนออกไป"
-
3. attribute ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น att'ribute แปลว่า "คุณสมบัติ"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น attri'bute แปลว่า "ให้เหตุผล"
-
4. august ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้า์เป็น aug'ust แปลว่า "เดือนสิงหาคม"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น august' แปลว่า "สง่า"
-
5. collect ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น coll'ect แปลว่า "การสวดมนต์ระยะสั้น"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น colllect' แปลว่า "รวบรวม, นำเข้าไปรวม"
-
6. compact ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น com'pact แปลว่า "สัญญา"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น compact' แปลว่า "ผสมเข้าด้วยกัน"
-
7. compound ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น com'pound แปลว่า "สารประกอบ"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น compound' แปลว่า "ผสมเข้าด้วยกัน"
-
8. concert ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น con'cert แปลว่า "การแสดงดนตรี"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น concert' แปลว่า "ร่วมมือกัน"
-
9. conduct ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น con'duct แปลว่า "การทำ, การปฏิบัติ"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น conduct' แปลว่า "นำ,เป็นสื่อ"
-
10. consort ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หน้าเป็น con'sort แปลว่า "พระราชสวามี, คู่สมรส"
ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์หลังเป็น consort' แปลว่า "คบค้า"


คำพ้องรูปในภาษาอังกฤษไม่ได้มีเท่านี้นะจ๊ะ คราวหน้าเราจะเสนอต่่ออีกสัก 10 คำ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น แล้วก็อย่าลืมจำและนำไปใช้นะ

หน้าต่อไป >>


ที่มาข้อมูล : UCLA New Wave Group. ปัดฝุ่นภาษาอังกฤษ (Review grammar & Homophones). กังหัน,2540.

    เรื่อง : Tips & Tricks
    เข้าชม : 18457
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155