เชื้อเพลิงธรรมชาติเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นทรัพยากรพลังงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม และมีการนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน

ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง เกิดจากการสะสมตัว ของซากพืชที่อยู่ในบกตามธรรมชาติ ในแอ่งตะกอนน้ำตื้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นหนองน้ำ บึง หรือพรุที่มีน้ำขัง มีพืชปกคลุมหนาแน่นมาก เมื่อพืชตายลงหรือทิ้งกิ่งใบ สะสมอยู่ในน้ำ จะเกิดการผุพังสลายตัว เหลือส่วนที่สะสมทับถมกันอยู่ในลุ่มชื้นแฉะ เมื่อถูกอัดทับถมกันเป็นเวลานานภายใต้ความกดดันสูง ซากพืชจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก เกิดเป็นถ่านหิน
การแบ่งชนิดและคุณภาพของหินขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน ค่าความร้อนเมื่อเผา และลำดับการแปรเปลี่ยนสภาพ ในประเทศไทยมีถ่านหินหลายชนิด ตั้งแต่ พีต ลิกไนต์ บิทูมินัส และแอนทราไซต์

สำหรับในประเทศไทยพบถ่านหินทุกชนิดตั้งแต่คุณภาพต่ำสุดจนถึงคุณภาพสูงสุด แต่ที่มีมากที่สุด คือ ลิกไนต์ และซับบิทูมินัส พบมากที่เมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ปิโตรเลียม คำว่า ปิโตรเลียมมาจากรากศัพท์ภาษาละติน 2 คำ คือ เพตรา แปลาว่า หิน โอเลี่ยม แปลว่า น้ำมัน รวมความแล้ว หมายถึง น้ำมันที่ได้จากหิน ปิโตรเลียม เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง เกิดจากซากพืชซากสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำ (ทะเล) หรือมหาสมุทรเมื่อหลายสิบหลายร้อยล้านปีก่อน โดยเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลง บางส่วนจะเน่าเปื่อยผุพัง และเมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม ซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ก็ย่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์และสะสมรวมตัวอยู่กับตะกอนดิน เมื่อเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา ชั้นตะกอนนี้จะจมตัวลงเรื่อยๆ พร้อมกับเกิดกระบวนการเปลี่ยนสภาพของสารอินทรีย์ไปตามลำดับขั้นตอน จนกระทั้งเป็นปิโตรเลียม โดยมีความร้อนและความดันภายในโลกเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ปิโตรเลียมทั้งส่วนที่เป็นของเหลว และก๊าซจะไหลซึมออกจากชั้นหินตะกอนต้อนกำเนิดไปตามรอยเลื่อน รอยแตก รอยแยก และรูพรุนของหิน เช่น หินทราย หินกรวดมน หินปูน ไปสะสมตัวอยู่ใต้ชั้นหิน ที่มีโครงสร้างปิดกั้นและมีความกดดันต่ำกว่า เรียกว่า แหล่งปิโตรเลียม โดยชั้นหินปิดกั้นด้านบนต้องมีเนื้อละเอียดเพื่อไม่ให้ปิโตรเลียมรั่วไหลออกไปได้ ส่วนมากจะเป็นหินดินดาน และมักจะมีโครงสร้างเป็นรูปโดม

แต่ถ้าบริเวณนั้นเกิดการทรุดตัว ทำให้มีแรงกดและแรงอัด ประกอบกับเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 150 องศาเซลเซียส สารบางส่วนจะระเหยไป เหลือแต่อินทรียสารที่มีลักษณะหยุ่นๆ คล้ายยาง ผสมคลุมเคล้ากับตะกอนดินละเอียด ในที่สุดแข็งตัวกลายเป็นหินน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายหินดินดาน มีสารอินทรีย์อุ้มน้ำมันอยู่ในเนื้อหิน แหล่งหินน้ำมันแต่ละแหล่งมีอายุ ขนาด และคุณภาพต่างกัน ในประเทศไทยพบแหล่งหินน้ำมันที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ภาพ : แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งปิโตรเลียมที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งฝาง ซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมภาคเหนือ อยู่มรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนกรมพลังงานทหารดำเนินการสำรวจและผลิต และแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เป็นแหล่งปิโตรเลียมบนบก ตั้งอยู่ที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร แหล่งก๊าซน้ำพอง เป็นแหล่งปิโตรเลียมภาคอีสาน ผลิตป้อนเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนน้ำพอง แหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย เช่น แหล่งก๊าซเอราวัณ แหล่งก๊าซบงกช ซึ่งดำเนินการผลิตโดตบริษัท ปตท.

ภาพ : โรงไฟฟ้าน้ำพอง

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งปิโตรเลียมในที่อื่นๆ อีกทั้งบนบกและในทะเล โดยพบเป็นน้ำมันดิบ 406 ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติเหลว 513 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 29 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
    เรื่อง :
    เข้าชม : 24847
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155