สารชีวโมเลกุล : คาร์โบไฮเดรต


ระดับชั้น : มัธยม 5


ไขมันและน้ำมัน โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิต ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตต่อสิ่งมีชีวิต อาจจำแนกได้เป็น 2 ประการคือ เป็นสารเก็บสะสมพลังงานในรูปของแป้งและไกลโคเจน และทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์ต่างๆ เช่น เซลล์เนื้อเยื่อ เป็นส่วนประกอบของน้ำไขข้อในสัตว์ และเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์

คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งออกได้ 3 พวกใหญ่ๆ คือ

 1. โมโนแซ็กคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีสูตรทั่วไปคือ (CH2O)n ได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตส กาแลกโตส เป็นโมเลกุลเล็กที่สุด ไม่สามารถถูกไฮโดรไลซ์ได้อีก มีสูตรทั่วไปเป็น C6H12O6 (อาจเรียกว่า น้ำตาลเฮกโซส) นอกจากนี้ อาจมีน้ำตาลเพนโทสซึ่งมีสูตรทั่วไปเป็น C5H10O5

  กลูโคสจะพบในพืช เช่น อ้อย องุ่น และน้ำผึ้ง รวมทั้งเป็นองค์ประกอบของโพลิแซ็กคาไรด์หลายชนิด ฟรุกโตสจะมีในผลไม้ น้ำผึ้ง จัดว่าเป็นน้ำตาลที่หวานที่สุด กาแลกโตสจะเป็นองค์ประกอบของน้ำตาลในน้ำนมจะพบในเลือด กระดูกอ่อน


 2. ไดแซ็กคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีสูตรเป็น C12H22O11 เกิดจากโมโนแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุลมารวมกัน ได้แก่ มอลโตส ซูโครส แลกโตส เป็นต้น

  กลูโคส + กลูโคส มอลโตส
  กลูโคส + ฟรุกโตส ซูโครส
  กลูโคส + กาแลกโตส แลกโตส

  • มอลโตส เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เกิดจากการรวมตัวของกลูโคส 2 โมเลกุล พบในต้นข้าวมอลท์ ในต้นถั่วและได้จากการย่อยแป้ง


  • ซูโครส เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เกิดจากการรวมตัวของกลูโคสกับฟรุกโตสพบในอ้อย หัวบีท


  • แลกโตส เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เกิดจากการรวมตัวของกลูโคสกับกาแลกโตส พบในน้ำนม และอาจพบในปัสสาวะหญิงมีครรภ์

 3. โพลิแซ็กคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ มีโครงสร้างซับซ้อนมาก เกิดจากโมโนแซ็กคาไรด์หลายโมเลกุลรวมกัน

  ตัวอย่างคาร์โบไฮเดรตประเภทนี้ คือ แป้ง ซึ่งอาจจะเป็นแป้งในพืช (เซลลูโลส) หรือแป้งในสัตว์ (ไกลโคเจน) ก็ได้
เมื่อเรารับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต จะถูกย่อยโดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้กลูโคส ซึ่งจะถูกลำเลียงไปกับกระแสเลือดไปยังเซลล์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน กลูโคสบางส่วนที่ได้จากการย่อยอาหารจะทำปฏิกิริยากันเป็นไกลโคเจนสะสมอยู่ที่ตับและกล้ามเนื้อ เมื่อร่างกายต้องการพลังงานจะถูกนำออกมาใช้โดยเปลี่ยนกลับมาเป็นกลูโคสได้อีก ส่วนเซลลูโลส ร่างกายคนจะไม่สามารถย่อยได้เพราะไม่มีน้ำย่อยโดยเฉพาะ ซึ่งต่างจากสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถย่อยพวกเซลลูโลสได้ ดังนั้น ร่างกายคนเราจะขับถ่ายออกมาในลักษณะของกาก หรือเรียกว่าเส้นใยอาหาร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การขับถ่ายสะดวก

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากมาย เช่น แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวสาลี และแป้งข้าวเจ้า นอกจากนี้ แป้งยังได้ถูกดัดแปลงและปรับปรุงให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ผสมทำอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด เช่น ลูกชิ้น ขนมอบกรอบ ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม น้ำตาล น้ำอัดลม รวมทั้งทำแยม ซอสมะเขือเทศ และน้ำสลัดที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว033 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.
รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์. เคมีรวม ม.4-5-6. กรุงเทพฯ.

  เรื่อง : บทเรียนเคมี
  เข้าชม : 44745
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155