เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ

ห้ามเข้า
ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามแซง
ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามเลี้ยงขวา
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
ห้ามเลี้ยวซ้าย
ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
ห้ามกลับรถไปทางขวา
ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์
ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์สามล้อ
ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถบรรทุก
ห้ามรถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยาน
ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถสามล้อ
ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถที่ใช้ในการเกษตร
ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์
ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามคน
ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามใช้เสียง
ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย


    เรื่อง :
    เข้าชม : 3548
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155