ระบบย่อยอาหารของปลาระบบย่อยอาหารของปลา

ปลา (fish) ส่วนใหญ่มีอวัยวะในระบบย่อยอาหาร อาหารเข้าปาก ผ่านคอหอยไปยังกระเพาะอาหารและลำไส้ ปลามีอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ ตับ และตับอ่อน เช่นเดียวกับคน หลังจากย่อยและดูดซึม กากอาหารจะถูกขับออกทางทวารหนัก ปลาที่กินพืชและสาหร่ายเป็นอาหารจะมีทางเดินอาหารยาวกว่าปลาที่กินเนื้อ