ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Tips & Tricks

Tips & Tricks
   

เทคนิคการอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว
 
เวลาที่เราเข้าห้องสอบภาษาอังกฤษ แล้วต้องอ่านบทความยาวๆ สิ่งสำคัญในขณะนั้นก็คือต้องอ่านบทความให้ทัน ให้ได้ใจความในเวลาอันรวดเร็ว (เพื่อให้ทันกับเวลาในการสอบ) เพราะด้วยเนื้อหาที่มากและการอ่านที่ช้า ทำให้เราต้องเสียเวลาและอ่านได้ไม่หมด จนบางทีอาจเสียคะแนนไป นอกจากนี้ยังต้องทำข้อสอบส่วนอื่นๆ ด้วย ดังนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มอัตราการอ่านให้เร็วขึ้นมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น

บทความนี้จึงขอเอาใจเพื่อนๆ ที่มีปัญหาดังกล่าว และเสนอเทคนิคการอ่านเร็วเพื่อประหยัดเวลา และทำให้ได้คะแนนดีขึ้นในการสอบ อย่ารอช้า เราไปอ่านเทคนิคกันเลยดีกว่า


กลวิธีทั่วไปในการเพิ่มอัตราเร็วในการอ่าน

  • จำไว้ว่า การอ่านเป็นหน่วยความคิด ในการอ่านแต่ละครั้งต้องอ่านให้ได้อย่างน้อย 1 ใจความเพราะจะช่วยให้สามารถรู้ความหมายของข้อความต่างๆ ได้เร็วขึ้น


  • อ่านในใจ การอ่านในใจดีกว่าการอ่านโดยขยับริมฝีปากและสั่นกล่องเสียงซึ่งทำให้อ่านได้ช้าลง


  • วาดภาพตาม สร้างมโนภาพจากตัวหนังสือให้เกิดเป็นรูปร่าง โดยพยายามวาดภาพในสิ่งที่ได้อ่าน จะช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น หากมองเห็นภาพได้เร็วเท่าไรก็จะอ่านได้เร็วมากขึ้น


  • อย่าอ่านกลับไปกลับมา อย่าอ่านข้อความในแต่ละประโยคกลับไปกลับมา เมื่ออ่านข้อความในย่อหน้าจบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจจะกลับไปอ่านตั้งแต่ต้นอีกได้


  • กวาดสายตาโดยทั่ว ควรจับสายตาไว้เหนือแนวตัวหนังสือหรือข้อความที่อ่านเล็กน้อยโดยอ่านแบบกวาดสายตาจับข้อความเป็นกลุ่มๆ


  • อ่านจากบนลงล่าง โดยการฝึกช่วงกว้างของสายตาให้กว้างที่สุด ฝึกอ่านโดยการขีดเส้นตรงจากบนลงมาล่างให้อยู่กึ่งกลางหน้าหรือข้อความนั้นแล้วใช้สายตาจับที่เส้นกึ่งกลาง โดยเลื่อนสายตาลงมาทีละบรรทัดจนจบข้อความที่ต้องการ


  • อ่านอย่างรวดเร็ว 1 รอบ เมื่อทราบเรื่องราวและตำแหน่งของข้อความอย่างคร่าวๆ แล้ว หากจะตอบคำถามค่อยย้อนกลับไปอ่าน


  • อย่าขีดเขียน ขณะอ่านไม่ควรขีดเส้นใต้ข้อความต่างๆ เพราะการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญเหมาะกับการทบทวน แต่ไม่เหมาะในการทำข้อสอบเพราะแทนที่จะเป็นผลดี กลับทำให้อ่านช้าลง


  • อ่านประโยคแรกและหลังเสมอ การอ่านในหนึ่งย่อหน้า ทุกครั้งจะต้องอ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของย่อหน้าก่อนเสมอ


  • สมาธิต้องมาก่อน การอ่านควรอ่านอย่างมีสมาธิ ฝึกฝนสมาธิให้แน่วแน่ และพยายามเข้าใจให้ได้ทันทีเมื่อเริ่มอ่าน

รู้อย่างนี้แล้ว สอบคราวหน้าลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะ ดูซิว่าจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นรึเปล่า


ที่มาข้อมูล : www.englishonline.wrlc.net
จำนวนคนอ่าน 12603 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved