สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ : ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งแวดล้อม


ระดับชั้น : มัธยม 5


สมบัติของธาตุในตารางธาตุ สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่ ตำแหน่งของไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุทรานซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี
ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งแวดล้อม

อะลูมิเนียม

โลหะเจืออะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำใช้ทำเครื่องบิน ยานอวกาศ กลอนประตูหน้าต่าง ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยังใช้ทำกระป๋องสำหรับบรรจุน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ใช้ทำวัสดุห่อของในลักษณะของอะลูมิเนียมแผ่นบางๆ ใช้ทำลวดตัวนำไฟฟ้า เนื่องจากมีราคาถูกกว่าโลหะทองแดง สารส้มเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งของอะลูมิเนียม ใช้ในกระบวนการทำกระดาษ ทำน้ำประปา

โครเมียม

โครเมียมเป็นโลหะแข็งมีสีเทาเงิน เป็นมันวาว ใช้มากที่สุดสำหรับเคลือบผิวเหล็กและผิวโลหะอื่น ใช้เป็นส่วนประกอบในเหล็กกล้าผสมที่ใช้ทำตู้นิรภัย เครื่องยนต์ เกราะกันกระสุน สารประกอบหลายชนิดของโครเมียมใช้ทำรงควัตถุ สารประกอบของโครเมียม (III) และโครเมตไอออนใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อม ฟอกหนัง นอกจากนี้ โลหะเจือโคบอลต์กับโครเมียมใช้ทำกระดูกเทียม

เหล็ก

เหล็กใช้มากในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท และอาจผสมกับโลหะอื่นๆ เพื่อให้มีคุณภาพดี และเหมาะสมกับงานทุกอย่าง เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมและงานต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเหล็กกล้าและเหล็กกล้าเจือ เหล็กกล้าประกอบด้วยเหล็กกับคาร์บอนและอาจมีโลหะอื่นๆ ปนอยู่บ้าง เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมร้อยละ 90 เป็นเหล็กกล้า

เหล็กกล้ามีบทบาทสำคัญมากนอกจากจะใช้ในงานก่อสร้างและผลิตเครื่องยนต์ต่างๆ แล้วยังใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์อีกมาก เช่น ใช้ทำลวด ตะปู แผ่นเหล็กทำตัวถังรถยนต์ รถไฟ เรือ เคลือบผิวด้วยสังกะสีใช้มุงหลังคา เคลือบผิวด้วยดีบุกใช้ทำกระป๋องบรรจุอาหาร และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดง ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้

ทองแดง

ทองแดงเป็นโลหะอ่อนสีน้ำตาลแดง นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในงานด้านไฟฟ้า เมื่อผสมทองแดงกับสังกะสีกลายเป็นทองเหลือง ใช้ทำกลอนประตู ปลอกกระสุนปืน กุญแจ กระดุม และใบพัดเรือ เมื่อผสมทองแดงกับดีบุกกลายเป็นทองสัมฤทธิ์ ใช้ทำลานนาฬิกา ปืนใหญ่ และระฆัง สารประกอบของทองแดงถ้ามีปริมาณค่อนข้างสูงจะมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต จึงใช้คอปเปอร์ (II) ออกไซด์ ทำยาฆ่าแมงหรือฆ่าเชื้อรา ร่างกายของคนเราต้องการทองแดงเพื่อใช้ในกระบวนการทางชีวเคมีเฉพาะอย่าง ถ้าขาดธาตุทองแดง ทำให้เกิดความบกพร่องในการสังเคราะห์ไขมันบางชนิด และทำให้เกิดโรคโลหิตจาง เพราะร่างกายดูดซึมเหล็กไม่ได้

สังกะสี

เหล็กชุบสังกะสีใช้มุงหลังคา ทำถังบรรจุน้ำ แผ่นสังกะสีบริสุทธิ์ใช้ทำกล่องถ่านไฟฉาย ทองเหลืองโลหะผสมของสังกะสี ใช้สำหรับหล่อวัสดุสำเร็จรูปตากแบบพิมพ์ถาวร สารประกอบที่สำคัญของสังกะสีได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในการผลิตยางรถยนต์ ซิงค์คลอไรด์ใช้รักษาเนื้อไม้ให้คงทน เอนไซม์บางชนิดที่ช่วยย่อยและสังเคราะห์โปรตีนมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ ถ้าร่างกายขาดสังกะสีทำให้มีผิวหยาบกร้าน เป็นโรคเหน็บชา ตับแข็ง ม้ามโต และเจริญเติบโตช้า

แคลเซียม

แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันของสิ่งมีชีวิต สารประกอบแคลเซียมซัลเฟต เช่น ยิปซัม เกลือจืด แคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนใช้ทำปูนขาว ชอล์ก ดินสอพอง เครื่องปั้นดินเผา และเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต ปัจจุบันนิยมใช้หินปูน ดินมาร์ล หรือเปลือกหอยแก้ความเป็นกรดของดิน นอกจากนี้ ยังนำยิปซัมมาผลิตเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ด ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว ซีเมนต์

ออกซิเจน

ออกซิเจนเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอาหาร ได้แก่ น้ำตาล แป้ง และไขมัน ออกซิเจนเป็นสารที่ช่วยในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต และการเผาไหม้ในร่างกาย ทางการแพทย์ใช้ช่วยในการหายใจ ทางอุตสาหกรรมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ออกซิเจนเหลวใช้สันดาปกับไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในจรวด

ไนโตรเจน

ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนและโปรตีน มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ แอมโมเนียใช้เป็สารตั้งตันในการเตรียมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CP3) ใช้เตรียมแอมโมเนียซัลเฟต (NH4)2SO4 ยูเรีย (NH2CONH2) เพื่อทำปุ๋ย นอกจากนี้ ยูเรียยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนโดยผสมกับอาหารให้กับพวกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ทางการแพทย์ใช้เตรียมตัวยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาขับปัสสาวะ ทางอุตสาหกรรมใช้ยูเรียเป็นวัตถุดิบในการเตรียมเรซิน เช่น ยูเรียเรซิน เมลามีเรซินเพื่อใช้ทำกาว ภาชนะขึ้นรูปประเภทถ้วยชามและพลาสติกที่ใช้เคลือบเนื้อไม้ ไซคลิกยูเรียใช้ในการตกแต่งสิ่งทอ กรดไนตริกใช้ในอุตสาหกรรมทำสี ทำพลาสติก ทำไหมเทียม ทำวัตถุระเบิด ใช้เตรียมสารประกอบไนเตรตเพื่อทำปุ๋ย ใช้ในกระบวนการพิมพ์ผ้าและใช้ทำพลุสี

ฟอสฟอรัส

ฟอสเฟตเป็นสารอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรด-เบสในเลือดและของเหลวในร่างกายในทางอุตสาหกรรมใช้ทำปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต ใช้ทำสารฆ่าแมลงพวกออร์แกโน-ฟอสเฟต ฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสแดงใช้ทำระเบิดเพลิง หมอกควัน ใช้เตรียมไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกรดฟอสฟอริก

ซิลิคอน

ซิลิคอนเป็นสารกึ่งตัวนำใช้ทำวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ และใช้ทำเซลล์สุริยะ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) นิยมใช้ทำเครื่องสับ เครื่องบด เครื่องโม่ ซิลิกาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำแก้ว ทำส่วนประกอบของนาฬิกาควอร์ต ซิลิกาเจลใช้เป็นสารดูดความชื้นในรูปของซิลิเกตใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทำแก้ว เครื่องปั้นดินเผา เส้นใยแก้ว เส้นใยนำแสง พอลิเมอร์ของซิลิคอนที่เรียกว่า ซิลิโคน ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าและเคลือบผิววัตถุเพื่อป้องกันมิให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

ไอโอดีน

โซเดียมไอโอเดตใช้ในการเตรียมไอโอดีน ซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) ใช้ในกิจการภาพถ่าย ไอโอดีนละลายในเอทานอลเรียกว่า ทิงเจอร์ไอโอดีน ใช้ทาแผลฆ่าเชื้อโรค ร่างกายได้รับไอโอดีนโดยการยริโภคพืชหรือสัตว์จากทะเล ไอโอไดด์ไอออนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไธรอกซินในต่อมไธรอยด์ ซึ่งควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคคอพอก เพราะการขยายตัวของต่อมไทรอยด์ เนื่องจากทำหน้าที่มากเกินไป โซเดียมไอโอไดด์ (NaI) โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) ใช้เป็นส่วนผสมในเกลือสินเธาว์ เพื่อใช้บริโภคเป็นการเพิ่มไอโอไดด์ไอออน

เรเดียม

เรเดียมเป็นธาตุกัมมันตรังสี การสลายตัวของเรเดียมจะได้เรดอนและในที่สุดจะเกิดตะกั่ว การสลายตัวของเรเดียมจะให้รังสีแกมมา ซึ่งใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง จึงมักใช้เรเดียมในการรักษามะเร็ง เรเดียมจะเรืองแสงได้ดีในที่มืด อาจใช้ในอุตสาหกรรมสารเรืองแสงที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว032 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กระทรวงศึกษาธิการ.

    เรื่อง : บทเรียนเคมี
    เข้าชม : 27911
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155