สอศ.เผยชื่อ 12 สถานศึกษาเฉพาะด้านสอศ.เลือก 12 วิทยาลัยนำร่องพัฒนาเป็นสถานศึกษาเฉพาะด้านใน 6 ซูเปอร์คลัสเตอร์ เริ่มประเดิมก่อน 7 ที่แรกในปีงบฯ 2559
7 ต.ค. นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน โดยการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางใน 16 สาขาวิชา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอาเซียน การส่งเสริมการลงทุนและความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม นั้น ขณะนี้ สอศ.ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเฉพาะทางนำร่องปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน 6 ซูเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ดังนี้ กลุ่มคลัสเตอร์คมนาคม สาขาพาณิชย์นาวี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช สาขาขนส่งระบบราง ที่วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สัตหีบ กลุ่มคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สาขาปิโตรเคมี วท.มาบตาพุด กลุ่มคลัสเตอร์อาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)พะเยา กลุ่มคลัสเตอร์แม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาแม่พิมพ์ ที่ วท.สมุทรสงคราม คลัสเตอร์ท่องเที่ยวโรงแรม สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม ที่วิทยาอาชีวศึกษา (วอศ.) เชียงราย และคลัสเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. (แม่เมาะ)

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขยายผลสถานศึกษาเฉพาะทางนำร่องในปีงบประมาณ 2560 อีก 6 แห่ง ดังนี้ กลุ่มคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สาขาปิโตรเลียม ที่วท.หาดใหญ่ กลุ่มคลัสเตอร์อาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ที่วษท.สุพรรณบุรี กลุ่มคลัสเตอร์แม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาชิ้นส่วนยายนต์ ที่ วท.ฉะเชิงเทรา คลัสเตอร์ท่องเที่ยวโรงแรม สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม ที่วอศ.อุบลราชธานี และคลัสเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ ที่ วท.นครนายก ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้กรอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมจากฐานการพัฒนาเดิม ศักยภาพของวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ซึ่งทั้ง 12 สาขาวิชาที่คัดเลือกมานำร่องนั้น การรับนักศึกษาในปัจจุบันเด็กให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก สถานศึกษาประกอบการก็จะมาจองตัวเด็กก่อนที่จะจบการศึกษาด้วย โดยจากนี้จะมีการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาระยะ 4 ปีร่วมกับสถานประกอบการต่อไป


ที่มาข้อมูล : เดลินิวส์
7 ตุลาคม 2558

    เรื่อง : ข่าวการศึกษา
    เข้าชม : 37209
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155