ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Word of the day

Word of the day
   

no
 

no. .(โน) : (adv.) หมายถึง ไม่ใช่, ไม่, ไม่มี
คำเหมือน (synonym) : not, deny, reject
คำตรงข้าม (antonym) : yes, aye
ตัวอย่าง .
•
"Would you like any more cake?" "No, thank you."
•
The exam is no more difficult than the tests you've been doing in class.
• There are no pockets in these trousers.


ตัวอย่างการใช้คำว่า no จากบางส่วนของข่าวใน www.bbc.co.uk เรื่อง Bollywood dispute hits India's movie fans ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2009


Bollywood dispute hits India's movie fans

Bollywood films have been absent from multiplex cinemas since 4 April
Bollywood has been withholding films from release in recent months because of a dispute over box office takings. The BBC's Prachi Pinglay in Mumbai (Bombay) reports on how the dispute is affecting movie fans.

At a multiplex cinema in Mumbai, a few people walk in to enquire about the next film release and then walk straight out shaking their heads in displeasure. Some go to the adjoining shopping mall; some seem too bored to do even that.

The man behind the ticket counter smiles.

The ongoing strike between film producers and multiplex owners has gone on for more than two months - and one month of this was during a summer vacation, usually prime time for movie releases.

"What can we do about decreasing audiences? There are no new movies. These days tickets are available even on weekends. Some enquire and leave. Some watch any film out of compulsion but everyone is waiting for the big releases which have just not happened," says the man behind the ticket counter.

Producers have held back film releases since 4 April because of differences over box office takings between film producers and multiplex owners. There are no signs of breakthrough in the stand-off except for occasional and unconfirmed reports.

To put it in some context, last year nearly 20 films were released during April and May and almost half of those were big budget, star-studded productions. This year, it's an entirely different story.
จำนวนคนอ่าน 1235 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved