ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
บทเรียนเคมี
ตารางธาตุ
ศัพท์เคมี
แบบฝึกหัดเคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกเคมี | บทเรียนเคมี

บทเรียนเคมี
   

ตารางธาตุ : สมบัติของธาตุ
 
ระดับชั้น : มัธยม 4

ไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนัง ส่วนแมลงหายใจโดยระบบท่อลม ระบบหายใจของสัตว์ทั้งสองไม่สัมพันธ์กับระบบหมุนเวียนเลือด เพราะระบบหายใจสามารถติดต่อกับเซลล์โดยตรง
ที่มาข้อมูล : ไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนัง ส่วนแมลงหายใจโดยระบบท่อลม ระบบหายใจของสัตว์ทั้งสองไม่สัมพันธ์กับระบบหมุนเวียนเลือด เพราะระบบหายใจสามารถติดต่อกับเซลล์โดยตรง
จำนวนคนอ่าน 6557 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved