วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ( 2551)





วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
(แอดมิชชั่น)

คณะ
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
6363.4500
5588.0000



ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

    เรื่อง : คะแนน สูงสุด-ต่ำสุด
    เข้าชม : 398
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155