ปัญหาที่พบได้บ่อยในการสะกดคำภาษาอังกฤษการเขียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะปัญหาในการสะกดคำต่างๆ ให้ถูกต้องนั้นถือเป็นปัญหาน่าหนักใจ เพราะมีกฎข้อบังคับในการสะกดคำอยู่มากมาย ดังเช่นตัวอย่างเหล่านี้การตัดพยัญชนะ "e" ตัวสุดท้ายของคำออก

เมื่อคำศัพท์ใดที่ ลงท้ายคำด้วยพยัญชนะ "e" ให้ตัดตัว "e" นั้นออกแล้วค่อยเติมส่วนต่อท้าย (suffix) เช่น

 • make - making

 • note - notable
แต่มีข้อยกเว้นอยู่ 2 ข้อ คือ

 1. คำศัพท์ที่ ลงท้ายด้วย "ee" ไม่ต้องตัดตัว "e" ออกก่อนจะเติมส่วนต่อท้าย เช่น

  • agree - agreeable

 2. คำศัพท์ที่ ลงท้ายด้วย "ge" และ "ce" ไม่ต้องตัดตัว "e" ออกก่อนจะเติมส่วนต่อท้าย เช่น

  • encourage - encouragement

  • embrace - embraceable


การสะกดคำระหว่าง "ie" กับ "ei"

ถือเป็นข้อสับสนอันดับต้นๆ ของการสะกดคำในภาษาอังกฤษ แต่มีหลักให้จำง่ายๆ ว่า "I before E except after C" หรือ "I มาก่อน E เสมอ ยกเว้นที่ตามหลังจาก C" เช่น

 • "I มาก่อน E เสมอ" คือ relief, thief, believe

 • "ยกเว้นที่ตามหลังจาก C" คือ perceive, receipt, ceiling


การเปลี่ยนรูปคำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ "y"

คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ "y" เมื่อจะเปลี่ยนรูปคำ มีหลักการ คือ

 1. คำนามหรือกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว "y" เปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์ หรือเอกพจน์บุรุษที่ 3 โดยการ เปลี่ยนตัว "y" เป็น "i" แล้วเติมส่วนต่อท้าย เช่น

  • party - parties

  • hurry - hurries

 2. คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว "y" เมื่อเปลี่ยนรูปคำ เช่น จากคำคุณศัพท์ (adjective) ไปเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ให้ เปลี่ยนตัว "y" เป็น "i" แล้วเติมส่วนต่อท้าย เช่น

  • happy - happily

  • lazy - lazily

  • easy - easier

 3. ห้ามเปลี่ยนตัว "y" เป็น "i" ในกรณีที่ ตัวอักษรก่อนหน้า "y" เป็นสระ เช่น

  • stay - stays

  • enjoy - enjoyed

 4. ห้ามเปลี่ยนตัว "y" เป็น "i" ในกรณีที่ ส่วนต่อท้ายเป็นคำเหล่านี้ "-ing", "-ism", "-ish" เช่น

  • boy - boyish

  • try - trying

 5. คำที่ลงท้ายด้วย "ie" ให้เปลี่ยนเป็น "y" ก่อนเติมส่วนต่อท้าย "-ing" เช่น

  • die - dying

  • lie - lyingที่มาข้อมูล : http://esl.about.com

  เรื่อง : Tips & Tricks
  เข้าชม : 10504
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155