ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ตัวเรา


ระดับชั้น : ป.2


ชีวิตพืชชีวิตสัตว์สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราวัสดุรอบตัวเราแรงในธรรมชาติพลังงานดินดวงอาทิตย์
มนุษย์เราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ การดำรงชีวิตให้รอดอยู่ได้ต้องมีปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์มี 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยสี่


ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

 1. อาหาร คือ สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายด้านต่างๆ ไม่ทำให้เกิดโทษ อาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เราแบ่งอาหารที่สำคัญออกเป็นหมวดหมู่ได้ 5 หมู่ แต่ละหมู่นั้นให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป เราจึงควรรับประทานให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ นอกจากอาหารแล้ว น้ำ และอากาศก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อร่างกายมากเช่นเดียวกัน


  อาหาร


 2. เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สวมใส่ห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็น ลม แสงแดด และเพื่อความสุภาพเรียบร้อยสวยงาม เครื่องนุ่งห่มของคนแต่ละชาติก็จะแตกต่างกันไปตามประเพณีและวัฒนธรรม ตามสภาพแวดล้อม ในบางครั้งเราจึงเห็นคนบางประเทศแต่งตัวไม่เหมือนกัน


  เครื่องนุ่งห่ม


 3. ที่อยู่อาศัย มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมต้องการที่อยู่อาศัย เพื่อป้องกันความร้อน ความหนาว ลม แดด ฝน และอันตรายต่างๆ คนแต่ละประเทศจะมีลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของอากาศ หรือตามความต้องการของแต่ละคน เช่น บางคนชอบอยู่คอนโดมิเนียม บางคนชอบอยู่บ้านเดี่ยว หรือ บางคนชอบอยู่ตึกแถว ฯลฯ


  ที่อยู่อาศัย


 4. ยารักษาโรค เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์มาก เมื่อมนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นต้องมียารักษาโรค นอกจากนี้แล้ว ยาบางชนิดยังช่วยป้องกันการเกิดโรคได้อีกด้วย ในปัจจุบันยารักษาโรคมีทั้งชนิดที่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ เราเรียกว่า ยาแผนโบราณ และชนิดที่ได้จาการสังเคราะห์ขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่า ยาแผนปัจจุบัน นั่นเอง


  ยาสมุนไพร, ยาแผนปัจจุบันได้จากการสังเคราะห์

มนุษย์เรานอกจากต้องการปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดแล้ว มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีการเจริญเติบโตต่อไป แล้วสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์นั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน


สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์

 1. อาหาร อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิต อาหารช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ อาหารสามารถช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอของร่างกาย และอาหารยังให้พลังงานกับร่างกายทำให้เรามีแรงที่จะทำงานต่อไปได้ ดังนั้น เราต้องรู้จักเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์และครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ ถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารนั้น บางครั้งก็อาจจะก่อโทษให้กับร่างกายอีกด้วย อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ อาหารหลัก 5 หมู่  อาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่

   หมู่ที่ 1 โปรตีน ทำหน้าที่เสริมสร้างความเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กที่ขาดโปรตีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่และมีร่างกายแคระแกร็น โปรตีนพบมากในพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ ส่วนพืชที่มีโปรตีนมากได้แก่ ถั่วเหลือง แต่โปรตีนที่ได้จากถั่วเหลืองมีคุณภาพด้อยกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์

   หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล พวกแป้งมีมากในข้าว หัวเผือก หัวมัน ข้าวโพด ส่วนพวกน้ำตาลมีมากในพวกอาหารที่มีรสหวานตามธรรมชาติ เช่น อ้อย น้ำผึ้ง และผลไม้ที่มีรสหวานแทบทุกชนิด

   หมู่ที่ 3 เกลือแร่ ไม่ให้พลังงานแต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ถ้าขาดเกลือแร่จะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต และเกิดโรคต่างๆ เกลือแร่มีมากในน้ำนม ไข่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผักใบเขียว

   หมู่ที่ 4 วิตามิน เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องได้รับในปริมาณเล็กน้อย สำหรับการเติบโต ขยายพันธุ์ และช่วยให้ให้มีสุขภาพดี ถ้าสิ่งมีชีวิตขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งจะมีอาการป่วยซึ่งมีลักษณะเฉพาะขึ้นกับวิตามินที่ร่างกายขาดไป

   หมู่ที่ 5 ไขมัน ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ไขมันให้พลังงานได้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเมื่อเทียบส่วนในปริมาณที่เท่ากัน ไขมันมีมากในไขมันสัตว์ และพวกน้ำมันพืช นอกจากนี้ ไขมันยังสามารถละลายวิตามินบางชนิดเช่น วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค ดังนั้น การขาดไขมันจะทำให้ขาดวิตามินบางชนิดไปด้วย

 2. น้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นและร่างกายต้องการมาก เพราะร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวเรา เป็นส่วนประกอบที่มากที่สุด น้ำทำให้ร่างกายชุ่มชื้น ช่วยนำอาหาร ก๊าซออกซิเจน และสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย น้ำยังช่วยขับถ่ายของเสีย และช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ เมื่อร่างกายมีความร้อนมากเกินไปน้ำจะระบายความร้อนออกมาในรูปเหงื่อ และปัสสาวะ ดังนั้น เราจึงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 7-8 แก้ว 3. อากาศ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก อากาศที่เราใช้หายใจต้องเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ คือ ก๊าซออกซิเจน ถ้าเราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จะทำให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรง

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์

สิ่งมีชีวิตทั้งคน พืช และสัตว์ ต่างมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบร่างกาย ซึ่งทั้งคน พืช และสัตว์ จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกันตามพฤติกรรม

สิ่งเร้า หมายถึง สิ่งที่มากระตุ้นให้ร่างกายเราแสดงพฤติกรรมออกมา สิ่งเร้าที่มากระตุ้นร่างกายนั้นมีทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายใน

  สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ ฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกาย เอนไซม์ ความหิว ฯลฯ

  สิ่งเร้าภายนอก เช่น อาหาร น้ำ แสง อุณหภูมิ การสัมผัส ฯลฯ
เมื่อมนุษย์เราได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ร่างกายหรืออวัยวะจะทำหน้าที่ตอบสนองด้วยพฤติกรรมที่ต่างกันออกไป เช่น

 • เมื่อมีผงเข้าตา เราจะกระพริบตาถี่ขึ้น


 • เมื่อได้รับแสงสว่างจ้า เราจะหรี่ตาเพื่อลดปริมาณแสงที่ตาได้รับ


 • เมื่อเห็นอาหารที่อร่อยและอยากรับประทาน เราจะน้ำลายสอ


 • เมื่อมีเสียงดังเสียดหู เราจะยกมืออุดหู


 • เมื่ออากาศร้อน เหงื่อเราจะออก


 • เมื่ออากาศเย็น เราจะขนลุก


 • เมื่อสัมผัสวัตถุร้อน เราจะชักมือจากวัตถุร้อนทันที


 • เมื่อเหยียบของมีคม เราจะรีบยกเท้าหนีทันที

ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า การดำรงชีวิตของคนเรานั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายอย่างเพื่อให้ชีวิตดำรงให้อยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไป คือ

 1. ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เรียกว่า ปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค


 2. สิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคนเรา ได้แก่ อากาศ น้ำ อาหาร


 3. อาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย คือ อาหารหลัก 5 หมู่


 4. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์เรา คือ การผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ปาก และผิวหนัง

ที่มาข้อมูล : หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551

  เรื่อง : บทเรียนวิทยาศาสตร์
  เข้าชม : 55348
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155