ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : เรารักของเล่นของใช้


ระดับชั้น : ป.1


สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา พืชที่อยู่รอบตัวเรา สัตว์ที่อยู่รอบตัวเรา ตัวเรา
แรงและการเคลื่อนที่
ดิน ท้องฟ้าแสนสวย
ในชีวิตประจำวันคนเราจำเป็นต้องใช้สิ่งของต่างๆ มากมาย สิ่งของที่เป็นของเล่นทำให้เรามีความสุขสนุกเพลิดเพลิน สิ่งของที่เป็นของใช้เราใช้เพื่อช่วยทำงานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ทั้งของเล่นและของใช้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราและผู้อื่นด้วย ของเล่นของใช้เหล่านั้นมีอะไรบ้าง เรามาเรียนรู้กันเถิด


ของเล่น คือ สิ่งที่ช่วยให้เราสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้แล้ว ของเล่นยังช่วยในการฝึกสมองของเรา เช่น รูบิก รูบิกเป็นของเล่นลูกบาศก์ ใช้บิดเพื่อฝึกฝนสมอง ความคิด หรือ เลโก้ เป็นของเล่นที่สามารถสร้างจินตนาการได้ เลโก้เป็นชิ้นส่วนเล็กมากมายหลายชิ้น ต้องนำมาต่อกัน เราสามารถนำมาต่อเป็นบ้าน เรือ รถ คน ฯลฯ
ของเล่นยังช่วยให้เราเกิดจินตนาการในขณะที่กำลังเล่น ของเล่นบางชนิดเป็นการฝึกการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดการเรียนรู้ เช่น หุ่นยนต์ ตุ๊กตา เครื่องครัวต่างๆ ฯลฯ

ในสมัยโบราณ คนไทยจะประยุกต์ของเล่นมาจากสิ่งรอบๆ ตัว เช่น ม้าก้านกล้วย ทำจากก้านของใบกล้วย หรือตุ๊กตาวัว ควาย ทำจากการปั้นดินเหนียวให้เป็นวัว ควาย หรือ เล่นแต่งตัวตุ๊กตา ซึ่งเกิดจากการวาดรูปตุ๊กตาบนกระดาษ (มักจะเป็นผู้หญิง) และชุดที่จะใส่ และตัดออกมาเล่นแต่งตัวกัน ฯลฯ
ของใช้ คือ ของที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวัน ทำให้เรามีความสะดวกสบาย และมีสุขภาพดี เช่น เสื้อผ้า ถ้วยชาม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

รอบๆ ตัวเราจะพบเห็น หิน ไม้ เหล็ก ผ้า พลาสติก ยาง กระดาษ แก้ว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า วัตถุ วัตถุบางชนิดหนัก บางชนิดเบา บางชนิดมีขนาดใหญ่ บางชนิดมีขนาดเล็ก บางชนิดเปราะ บางชนิดเหนียว

วัตถุต่างๆ สามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้มากมายแตกต่างกันไป เช่น เหล็ก นำมาสร้างบ้าน ทำของใช้ ใช้ในการก่อสร้างถนน หรือนำไปใช้งานด้านอื่นๆ เราเรียกว่า วัสดุ

วัสดุต่างๆ ที่มนุษย์เรานำมาใช้ประโยชน์นั้น มีทั้งที่มาจากธรรมชาติ และมาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น


วัสดุที่มาจากธรรมชาติ เราสามารถนำวัสดุธรรมชาติมาทำของเล่นของใช้ ได้แก่

ไม้ มีคุณสมบัติโดยทั่วไป แข็งแรง ทนทาน ในงานก่อสร้างเรานิยมนำไม้มาสร้างบ้าน ในด้านการประดิษฐ์ เรานิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง นอกจากนี้ เรายังนำเยื่อไม้มาทำกระดาษ สมุด หนังสือ ฯลฯ ไม้ยังสามารถนำมาผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนได้ด้วย เช่น ตะกร้าไม้ ทัพพีไม้ ฯลฯ
โลหะ มีลักษณะเป็นของแข็ง มีความมันวาว แข็งแรงทนทาน ไม่หัก แต่งอได้ และสามารถแปรรูปได้ เราจึงนิยมนำมาทำของเล่นของใช้ เช่น โครงชิงช้า หม้อหุงข้าว กระทะ ช้อน ส้อม ฯลฯ และยังใช้ในงานก่อสร้างได้อีกด้วย
หินและดิน หิน เป็นของแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หินมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป มีสีสันที่ต่างกันออกไปตามถิ่นที่อยู่

ส่วนดินนั้นมีหลายชนิด ดินที่เราเห็นบ่อยๆ คือ ดินร่วน ที่เราใช้ปลูกต้นไม้ในบ้านของเรา ดินอีกชนิดหนึ่งคือ ดินเหนียว เรามักจะนำดินเหนียวมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา เช่น กระถางดอกไม้ จาน ชามต่างๆ ฯลฯ

ประโยชน์ของดินและหินคือ เราใช้ก่อสร้างบ้าน สร้างถนน และสะพานได้อีกด้วย
วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น วัสดุที่มนุษย์เรานำมาทำของเล่นของใช้ ได้แก่


ผ้า ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ ได้มาจากต้นไม้ เช่น ฝ้าย ลินิน ใยไหม หรือผ้าที่สังเคราะห์ขึ้นเอง เช่น ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าที่มีลักษณะนุ่มเหนียวต่างๆ นิยมนำมาทำทั้งของเล่นของใช้ เช่น ตุ๊กตา เครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า ถุงเท้า เสื้อผ้า หมอน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ
พลาสติก เป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติ เป็นวัสดุที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ ไม่หักแตกง่าย บางชนิดเหนียว บางชนิดแข็ง บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัว พลาสติกนิยมนำมาทำทั้งของเล่นและของใช้ เช่น ตุ๊กตา ปากกา ไม้บรรทัด ขวดน้ำ ภาชนะใส่ของ ฯลฯ
กระดาษ เป็นวัสดุที่ทำมาจากเยื่อไม้ มีลักษณะที่บาง ขาดง่าย กระดาษไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้เขียนหนังสือเท่านั้น ยังนิยมนำมาทำทั้งของเล่นและของใช้ เช่น ตุ๊กตากระดาษ สมุด หนังสือ ปฏิทิน กล่องกระดาษ กระดาษชำระ ฯลฯ
แก้ว หมายถึง วัสดุแข็งที่มีรูปลักษณะอยู่ตัว และเป็นเนื้อเดียว ทำมาจากทราย มีลักษณะแข็ง และแสงส่องผ่านได้ เปราะ แตกหักง่าย นิยมนำมาทำของใช้ เช่น ขวด แก้วน้ำ จาน ชาม แว่นตา ฯลฯ แก้วเป็นวัสดุที่ไม่นิยมนำมาทำของเล่นเพราะแตกหักง่าย
ยาง เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อได้รับความร้อนจะเหนียวและอ่อนตัว แต่จะแข็งและเปราะที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ยางนำมาทำของเล่นของใช้ เช่น ลูกโป่ง ยางลบ ยางรถยนต์ พื้นรองเท้า ฯลฯ
การดูแลรักษาของเล่นของใช้

วัสดุที่นำมาทำเป็นของเล่นของใช้แต่ละชนิด ส่วนใหญ่จะมีความทนทานต่อการใช้งาน แต่เมื่อเราใช้ไปนานๆ วัสดุหรือสิ่งของเหล่านั้นอาจจะเกิดการชำรุด อาจมีการแตกหักเสียหายได้ตามอายุการใช้งานของวัสดุ

แล้วน้องๆ มีวิธีการดูแลของเล่นของใช้ของตนเองอย่างไร ทำแบบที่พี่จะแนะนำนี้หรือเปล่า เช่น

 • รู้จักใช้ของเล่นของใช้ เราต้องรู้จักถนอมด้วยวิธี เมื่อใช้หรือเล่นแล้วอย่าทิ้งขว้าง หลังจากเลิกใช้แล้ว ต้องทำความสะอาด และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย


 • รู้จักซ่อมแซมของเล่นของใช้ น้องๆ คนไหนโตพอที่จะซ่อมแซมของเล่นของใช้เองได้ ก็ควรจะรู้จักซ่อมแซม ไม่ควรเล่นแล้วทิ้งจะเล่นซ้ำอีกต้องซื้อใหม่ ต้องหมั่นตรวจดูของเล่นของใช้ของเราอยู่เสมอว่ายังใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่

รูปแบบและลักษณะของของเล่นของใช้

ของเล่นของใช้ แต่ละชนิดมีลักษณะและรูปร่างแตกต่างกันออกไป เราสามารถจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ของของเล่นของใช้ตามลักษณะที่ตาเรามองเห็น เช่น แบ่งตามรูปร่าง แบ่งตามขนาดว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็ก หรือแบ่งตามสี แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำขึ้น

ดังนั้น เราจึงใช้ลักษณะหรือสมบัติที่คล้ายหรือแตกต่างกัน นำมาจัดกลุ่มของเล่นของใช้ได้ ดังนี้

 • แบ่งตามลักษณะของรูปร่าง วัตถุบางอย่างมีรูปร่างกลม บางอย่างสี่เหลี่ยม บางอย่างเป็นสามเหลี่ยม บางอย่างสั้น บางอย่างยาว ฯลฯ


 • แบ่งตามขนาด วัตถุบางอย่างมีขนาดใหญ่ เช่น รถ บ้าน โรงเรียน ฯลฯ วัตถุบางอย่างเล็ก เช่น หนังสือ กล่อง แก้ว ตุ๊กตา ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะของสี วัตถุบางอย่างมีสีเดียว เช่น สีขาว สีดำ สีแดง บางชนิดมีหลายสีปนกัน


 • แบ่งตามลักษณะความหนัก-เบา วัตถุบางอย่างมีน้ำหนักมาก เช่น โต๊ะหิน เรือ รถ บางอย่างมีน้ำหนักเบา เช่น กล่องดินสอ ยางลบ ปากกา ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะพื้นผิว วัตถุบางอย่างอาจมีผิวเรียบ บางอย่างอาจมีผิวหยาบ ผิวเรียบ เช่น กระจก กระดาษ ผ้าปูโต๊ะ ผิวหยาบ เช่น กระดาษ ทราย ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะความอ่อน-แข็ง วัตถุบางอย่างมีความอ่อนเมื่อเราสัมผัสได้ เช่น ผ้าขนหนู ไหมพรม สำลี นุ่น ฯลฯ บางอย่างมีความแข็งเมื่อเราสัมผัส เช่น ทราย หิน อิฐ ฯลฯ


 • แบ่งตามลักษณะกลิ่น วัตถุบางอย่างมีกลิ่นหอม เช่น แป้งทาตัว สบู่ ฯลฯ บางอย่างมีกลิ่นฉุนหรือเหม็น เช่น ถังขยะ ฯลฯ บางอย่างไม่มีกลิ่น

การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

วัสดุต่างๆ ที่ใช้ทำของเล่นของใช้ขึ้นมารอบๆ ตัวเรานั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอายุการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์เอง การเปลี่ยนแปลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ชั่วคราวในขณะที่ออกแรงกระทำ และบางชนิดอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร บางครั้งจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป แต่บางครั้งก็เกิดอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การดึงยางยืด การปล่อยลมลูกบอล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ส่วนการเปลี่ยนแปลงขนาด เช่น การเป่าลูกโป่ง ฯลฯ วัสดุบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนสีเองเมื่อเราใช้ของนั้นไปนานๆ เช่น สีของพลาสติกที่วางกลางแจ้งประจำ จะซีดลงตามกาลเวลา ฯลฯ
ดังนั้น เราสรุปได้ว่า ของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัวเรา ทำมาจากวัสดุที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ วัสดุบางอย่างอาจมีส่วนประกอบหลายอย่าง ทำมาจากวัสดุหลายชนิด เช่น โลหะ ดิน ไม้ หิน พลาสติก แก้ว กระดาษ บางอย่างแข็ง บางอย่างเหนียว บางอย่างเปราะบาง

วัสดุแต่ละชนิดมีประโยชน์ในการใช้งานแตกต่างกัน เราจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน เพราะเมื่อใช้ไปนานๆ อาจชำรุดเสียหาย เราจึงต้องรู้จักรักษาและรู้จักซ่อมแซมหลังจากการใช้งาน นอกจากนี้ เรายังต้องรู้จักประดิษฐ์ของเล่นของใช้เองจากวัสดุที่เหลือใช้ภายในบ้านของเราเอง


ที่มาข้อมูล : หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2551

  เรื่อง : บทเรียนวิทยาศาสตร์
  เข้าชม : 59743
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155